Familjehemsbanken_logga Start

Konsulentstödd verksamhet

Här finns konsulentstödda verksamheter som arbetar inom familjevården.

Önskar ni också finnas med här?

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.
Verksamheten har socialsyrelsens tillstånd.

Målgrupp
Barn, ungdomar och vuxna med varierande problematik.
Vi har även möjlighet till att erbjuda bra lösningar vid behov av skydd.

Upptagningsområde
Jakobsson familjehem & psykolog utgår från Örebro. Familjerna vi samarbetar med finns i mellan Sverige.

Beskrivning av vår verksamhet
Jakobsson familjehem & psykolog AB är ett mindre företag som kombinerar konsulentstöd med psykologtjänster. Vilket innebär att vi har traditionellt konsulentstöd med hög service nivå, men kan lägga till psykologtjänster enkelt vid behov av företagets egen psykolog.

Vi arbetar med att rekrytera, utreda, stöjda, handleda jourhem och familjehem. Familjerna är engagerade familjer med varierande erfarenhet av problematik.

Vid placering utgår vi från ett nära samarbete med socialtjänst och familjehem utifrån genomförandeplan för en anpassad, individuell och över tid hållbar lösning. För Jakobsson familjehem och psykolog är barnets bästa i focus.

Vi finns som stöd dygnet runt och erbjuder nära handledning av konsulent, stöd vid kontakter med myndigheter och andra aktörer. Utöver detta får familjehemmet utbildning i det specifika ärendet och extra handledning av företagets psykolog i de uppdrag där det behövs. Vi erbjuder vidare utbildning/ föreläsningar til våra familjehem gällande psykiska funktionsnedsättningar vid exempelvis: diagnoser, traumatisering och i utvecklingspsykologi.

Om personalen
Jakobsson familjehem & psykolog består av:
Marie, som är socionom och erfaren familjehemskonsulent. Erfarenhet av kriminalvård, socialtjänst, familjehemsvård. Utbildad i BBIC, HBTQ, MI, Nya kälvesten vidareutbildning i KBT samt handledare utbildning med KBT inriktning.

Anders, leg psykolog med KBT inriktning, erfaren skolpsykolog för extra stöd/handledning och utbildning till familjehemmen att tillgå.

Vårdavgift
Dygnskostnad enligt överenskommelse.

Referenser
Lämnas på begäran.

Övrigt
Vi har erfarna familjehem som väntar på uppdrag.

Hemsida: www.jfamiljehempsykolog.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556978-1882
Huvudman: Anders Jakobsson

Adress: Box 1537
701 15 Örebro

Telefon: 070-6223550
E-post:marie@jfamiljehempsykolog.se

Kontaktperson
Namn: Marie Jakobsson
Befattning: VC/familjehemskonsulent
Telefon: 070-622 35 50
E-post: marie@jfamiljehempsykolog.se


 
2018-04-12 Nummer 122

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.
Jour- och familjehemsverksamhet

Målgrupp
Barn och unga 0-18 år samt föräldra-barnplaceringar

Upptagningsområde
ABC jourhem verkar framförallt i Stockholms län och har ramavtal med de flesta kommunerna inom Stockholms län.

Beskrivning av vår verksamhet
ABC jourhem är en konsulentstödd jourhemsverksamhet som funnits i 17 år och är väletablerad i Stockholmsområdet.

ABC Jourhem är en mindre verksamhet vilket innebär att vi känner våra jourhem väl och samarbetar tätt tillsammans. Jourhemskonsulenterna finns tillgängliga dygnet runt. Våra familjer har regelbunden extern grupphandledning, utbildningar, temadagar och familjeaktiviteter vilket innebär att du får kollegor. Vi har både kontrakterade jourhem och beredskapshem.

Om personalen
Våra konsulenter är alla socionomer med lång erfarenhet från kommunal familjehemsvård.

Hemsida: www.abcjourhem.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556656-9504
Huvudman: Vårdkultur AB

Adress: Elsa Brändströms Gata 54
129 52 Hägersten

Telefon: 08-603 35 30
E-post:info@abcjourhem.se

Kontaktperson
Namn: Yvonne Wedin
Befattning: VD/verksamhetschef
Telefon: 08-603 35 31
E-post: yvonne.wedin@abcjourhem.se

Kontaktperson 2
Namn: Maria Almér
Befattning: jourhemskonsulent
Telefon: 08-603 35 39
E-post: mara.almer@abcjourhem.se


 
2018-03-12 Nummer 94

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.
Verksamheten har tillstånd av IVO. Konsulentstödda familjehem.

Målgrupp
Barn och ungdomar i behov av familjehemsplacering.
Även föräldra-barnplacering.

Upptagningsområde
Värmland Assistans har sitt kontor i centrala Karlstad.
Våra familjehem finns i huvudsak i Värmlands län, men även utanför länet inom 2 timmar från Karlstad.

Vi samarbetar gärna med kommuner i hela Sverige.

Beskrivning av vår verksamhet
Värmland Assistans är ett lite mindre och mer personligt företag som utgår från Karlstad. Vi erbjuder familjehemsvård, med värme och omtanke.

Värmland Assistans arbetar med att rekrytera, utreda, utbilda, stödja och handleda familjehem och jourhem.

Vi har ett mycket nära samarbete med alla våra familjehem och med socialtjänst för att säkerställa barnet/ungdomens utveckling under placeringstiden.

Vid placering av barn och ungdomar arbetar vi med utgångspunkt från BBIC:s olika behovsområden. Vi är mycket noggranna i våra utredningar av familjehem då vårt syfte och ansvar är att erbjuda familjehemsvård av hög kvalitet. Matchningsprocessen vid en placering är mycket viktig för oss och vi lägger stort fokus på att hitta varaktiga och trygga lösningar. Värmland Assistans familjehemsutredningar genomförs genom hembesök, intervjuer och baseras på bedömning utifrån BRA-fam. Vi inhämtar registerutdrag samt referenser. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare livserfarenheter.

Vi finns för våra familjehem dygnet runt och tar de kontakter situationen kräver. Vid möten rörande barnet/ungdomen medverkar vi vid behov.

Om personalen
Vi på Värmland Assistans är utbildade socionomer. Vi har lång erfarenhet av psykosocialt arbete med barn/ungdomar och vuxna samt behandlingsarbete med barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi är ambitiösa, engagerade och har tillsammans många års erfarenhet inom socialt arbete.

Vi har utbildning i Barns behov i centrum (BBIC), Signs of Safety, Active Parenting, International child development programme (ICDP), Repulse, grundutbildning och fördjupningsutbildning i motiverande samtal (MI), våld i nära relationer och våld mot barn, folkhälsovetenskap, Coaching samt Mindfulness.

Vårdavgift
Dygnskostnaden baseras på uppdragets omfattning och insatser.

Referenser
Lämnas på begäran.

Övrigt
I de familjehem som har placerade barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige, finns tolkmöjligheter i verksamheten avseende dari, persiska, kurdiska och arabiska.

Som familjehem tar ni emot andras barn och ungdomar i ert hem. Det krävs engagemang, tid, utrymme och ett stort hjärta. Vill du vara med och förändra livet för ett barn eller en ungdom? Är du intresserad av att bli familjehem, eller vill du veta mer? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

//Just nu har vi lediga, erfarna familjehem inom Värmland//

Hemsida: www.varmlandassistans.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556944-1065
Huvudman: Zeid Feili

Adress: Sandbäckgatan 7
65340 Karlstad

Telefon: 054-820 10 10
E-post:zeid@varmlandassistans.se

Kontaktperson
Namn: Linn Lagerkvist
Befattning: Verksamhetsansvarig/familjehemskonsulent
Telefon: 054-820 10 12
E-post: linn@varmlandassistans.se

Kontaktperson 2
Namn: Marie Andersson
Befattning: Socionom/familjehemskonsulent
Telefon: 054-820 10 13
E-post: marie@varmlandassistans.se


 
2018-03-07 Nummer 56

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.

Målgrupp
Carria Familjehem specialiserar sig på att rekrytera familjer som kan ta emot barn och unga i olika åldrar och behov.

Upptagningsområde
Västra Götaland med omnejd.
Stockholm med omnejd.
Skåne med omnejd.

Beskrivning av vår verksamhet
Carria startades med målet att bli ledande vårdverksamhet för barn och unga. Carria hjälper individer med behov av vård och omsorg till ett självständigare liv. Vi vill genom trygghet, kvalitet och engagemang skapa förutsättningar för att erbjuda barn och unga god omsorg och möjlighet till integration och positiv utveckling.

Carria erbjuder idag familjehemsverksamhet, stödboende och boende utan stöd.

Om personalen
Carria Familjehem består av ett team av professionella, erfarna och kompetenta familjehemkonsulenter som har en gedigen erfarenhet av socialt arbete med inriktning på målgruppen barn och unga. Teamet består av en enhetschef med socionomutbildning och familjehemskonsulenter med påbyggnadsutbildningar inom socialt arbete.

Våra kunskaper och erfarenheter bidrar till ett helhetsperspektiv där vi dels ser situationer som uppstår från olika perspektiv, och dels har en ökad förståelse för involverade parters roller vilket leder till ett mer professionellt och kvalitativt arbete. Vi har språkkunskaper inom arabiska, persiska, kurdiska, dari och engelska.

Vårdavgift
Varierar beroende på uppdrag.

Övrigt
Carria Familjehems arbetssätt grundar sig i barnperspektivet, således är det viktigt att barnet ligger i fokus. Vi arbetar utifrån ett professionellt, lösnings- och individbaserad förhållningssätt. Tillsammans med våra familjer erbjuder vi barn och unga en god omsorg, trygghet och stabilitet i våra placeringar. För att rekrytera högkvalitativa familjehem grundar sig våra utredningar på Kälvestenmetoden, BRA-FAM och BBIC. Utredningsprocessen bygger på flera steg i form av intresseanmälan, hembesök och djupintervju.

Vi anser att en tydlig kommunikation och en god samverkan med Socialtjänsten och våra familjer är en grundförutsättning för en trygg och stadigvarande placering. Barn och unga har ett stort behov av trygghet och omsorg, därför lägger vi stor vikt vid kvaliteten i våra rapporter, utredningar, uppföljningar och placeringar.

Hemsida: www.carria.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 559048-2369
Huvudman: Carria Familjehem AB

Adress: Industrivägen 55
433 61 Sävedalen

Telefon: 076-652 86 67
E-post:familjehem@carria.se

Kontaktperson
Namn: Ali Khairy
Befattning: Familjehemskonsulent
Telefon: 076-652 89 37
E-post: ali.khairy@carria.se

Kontaktperson 2
Namn: Ali Selim
Befattning: Familjehemskonsulent
Telefon: 076-652 86 67
E-post: ali.selim@carria.se


 
2018-03-05 Nummer 104

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.
Av IVO pågående tillståndspliktig verksamhet

Målgrupp
Resursforums Familjehemsvård är en upphandlad verksamhet som rekryterar familjehem, samt ger handledning och utbildning till familjehemmen. Ramavtal finns med Skånes 32 kommuner, 5 kommuner i Halland samt 8 kommuner i Kronoberg
Resursforums Familjehemsvård placerar enl:
- LVU och SoL
- barn och unga i åldrarna 0-17 år,
- barn och unga med utökade behov 0-17 år,
- förälder/barn-placeringar,
- placering under utredningstid och vid behov placering för unga i åldrarna 18-21 år.

Upptagningsområde
Resursforums Familjehemsvård kan också komplettera med Resursforums övriga verksamheter. Resursforum är även ett behandlings- och bemanningsföretag för socialt arbete, med bas i Malmö och Kristianstad. Vi samarbetar med socialtjänsten i hela södra Sverige, och erbjuder allt från familjehem, familjebehandling och hemmabaserade intensivutredningar till personalförstärkning inom socialförvaltningen för tillfälliga och/eller längre uppdrag.

Beskrivning av vår verksamhet
Barn med stora behov behöver vuxna med särskilda förmågor.

Vid rekryteringstillfället bedöms familjen enligt BRA-fam och introduceras i Socialstyrelsens utbildning ”Ett hem att växa i”. Därefter utreds familjen enligt Kälvestenmetoden, som analyseras av psykolog. En noggrann matchning ger en stabil grund. Här väger vi in närhetsprincipen, den aktuella familjens sammansättning och unika förmågor samt barnets behov.

Stöd och hjälp ges till familjehemmet från dag ett och framåt. Sammanbrott beror ibland på att familjen inte fått den hjälp och det stöd de behövt. Vår uppgift är att hjälpa familjen och barnet att bygga en tillitsfull, trygg och hållbar relation, genom regelbunden, strukturerad handledning. Vi finns också där för stöd – vid behov dygnet runt. Våra socionomer är utbildade i bl a Connect-Familjehem, Marte Meo och systemteori.

Om personalen
Resursforum arbetar utifrån en systemisk och salutogen grund, och har många års erfarenhet av familjebehandling och att familjehemskonsulenten även själva varit familjehem.
Vi har kompetens och utbildningar så som:
- BBIC
- Systemteori
- Marte Meo
- Connect familjehemshandledning
- Signs och Safety
- Circle of Security
- Familjeterapi
- HOME
- mm.

Vårdavgift
Var god se i SKL/Kommunförbundets databas eller kontakta oss personligen.

Referenser
Vi bygger tillitsfulla relationer – inte minst till våra uppdragsgivare. För oss är ett nära och transparent samarbete med socialförvaltningen A och O. Vi strävar alltid efter att skapa ett gott samarbetsklimat och säkerställer att vi jobbar mot samma mål.

Vid önskade referenser har vi många att lämna då vi under dessa 11 år har jobbat med stort sätta alla kommuner vi är upphandlade med.

Hemsida: www.resursforum.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 5568757172
Huvudman: Resursforum Sverige AB

Adress: Klostergatan 4
211 47 Malmö

Telefon: 076-886 33 63
E-post:info@resursforum.se

Kontaktperson
Namn: Monica Andersson
Befattning: Familjehemskonsulent och socionom
Telefon: 0729-698921
E-post: monica@resursforum.se

Kontaktperson 2
Namn: Marlene Larsson
Befattning: Familjehemskonsulent och socionom
Telefon: 0768-86 33 62
E-post: marlene@resursforum.se


 
2018-03-01 Nummer 95

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.

Målgrupp
Boende i utredda och förstärkta jour- och familjehem över hela landet med gedigen erfarenhet.
Mindre boendeenheter i anslutning till familjehemmen, ett så kallat bredvidboende.

Upptagningsområde
Nästan hela Sverige, fokusområden är Mälardalen, Skaraborg, Blekinge och Dalarna samt Gävleborgs län.

Beskrivning av vår verksamhet
Hos oss på Familjehemmen KRUT är våra konsulenter viktiga nyckelpersoner i verksamheten och alla har erfarenhet av socialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer. Flera av oss har även egen erfarenhet som familjehem. Våra idéer och erfarenheter ligger till grund för vår väl genomtänkta modell för en familjehemsvård där både familjer och ungdomar får sina behov tillgodosedda. Vi har i dag ett etablerat samarbete med över 80 kommuner.

KRUT erbjuder
- Boende i utredda och förstärkta jour- och familjehem över hela landet med gedigen erfarenhet.
- Mindre boendeenheter i anslutning till familjehemmen, ett så kallat bredvidboende.
- Att familjehem med uppdrag från KRUT ges kontinuerlig handledning, täta uppföljningar och utbildningar.
- Att familjehemmen har tillgång till konsulentkontakt dygnet runt genom vår jourverksamhet.
- Att vi tillgodoser individuella lösningar på alla plan och samordnar stödet kring varje enskild barn/ungdom.
- Att samtliga konsulenter på KRUT som är ansvariga för barn och unga har utbildning i BBIC.

Om personalen
KRUT Sociala Tjänster AB har bemannade kontor i Nyköping, Mora och Varberg. All personal har adekvat bakgrund för att arbeta inom familjehemsvården och fortbildas kontinuerligt. Samtliga konsulenter på KRUT som är ansvariga för barn och unga har fullständig utbildning i BBIC.

Vårdavgift
Enligt offert.

Referenser
Aktuella referenser lämnas vid förfrågan.

Hemsida: www.familjehemmenkrut.se/

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556817-5227
Huvudman: Krut Sociala Tjänster AB

Adress: Måttbandsvägen 12
18766 18766

Telefon: 0762141266
E-post:info@familjehemmenkrut.se

Kontaktperson
Namn: Eva Pettersson
Befattning: Placeringskoordinator
Telefon: 0706962099
E-post: eva.pettersson@familjehemmenkrut.se

Kontaktperson 2
Namn: Elisabeth Engberg
Befattning: Verksamhetschef
Telefon: 070-299 99 16
E-post: elisabeth.engberg@familjehemmenkrut.se


 
2018-02-27 Nummer 111

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.
Victoria behandlingscenter arbetar med jour- och familjehem, främst i Stockholms län. Familjerna tar emot barn och ungdomar som av olika skäl behöver

Målgrupp
Barn och ungdomar upp till 21 år som behöver placeras utanför hemmet på grund av omsorgsbrister eller egen problematik. Vi tar även emot mor-barn placeringar och tar öppenvårdsuppdrag.

Upptagningsområde
Stockholms, Södermanland, Uppsala, Jönköping, Dalarna, Västmanland, Örebro, Östergötland.

Beskrivning av vår verksamhet
Victoria behandlingscenter arbetar med jour- och familjehem, främst i Stockholms län. Familjerna tar emot barn och ungdomar som av olika skäl behöver placeras. Vi erbjuder också kraftigt förstärkta familjehem, öppenvård och stödboende.

Vårt kontor är beläget i Hökarängen söder om Stockholm.

En lyckad placering kräver att familjerna är trygga i sitt sammanhang att de känner tillhörighet och närhet. Att de vet vad som förväntas av dem, är delaktiga i planering, får professionellt stöd och handledning, fortbildning och har möjlighet till jour dygnet runt.

Om personalen
Alla våra sju konsulenter är socionomer med handledarutbildning. Tillsammans har vi över 100 års erfarenhet från socialtjänsten. Vi är en sammansvetsad grupp som ser styrkan i att samarbeta och dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter.

En lyckad placering kräver att vi alla runt barnet vågar vara viktiga. Alla måste vara beredda att ge det där lilla extra. Det innebär att både göra det som förväntas och det som behövs.

Vårdavgift
Enligt överenskommelse.

Referenser
Ges vid begäran.

Övrigt
Vi har tillstånd från IVO att bedriva både stödboende och konsulentstöd till jour- och familjehem.

Hemsida: www.victoriabehandlingscenter.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556626-5533
Huvudman: Johanna Sköldunger

Adress: Pepparvägen 27
12346 Farsta

Telefon: 08 648 10 00
E-post:info@victoriabehandlingscenter.se


 

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.
Stöd, handledning, vägledning och utbildning ges till familjehemmet.

Målgrupp
Barn och unga som av olika anledningar inte kan bo i sin ursprungsfamilj.

Upptagningsområde
Främst i Skåne, Halland, Blekinge, Småland, Kronoberg och Jönköpings län samt övriga län i Sverige.

Beskrivning av vår verksamhet
Vi SocialCare erbjuder stabila och trygga familjehem som är utredda utifrån ett systemteoretiskt synsätt med fokus på mentalisering- och anknytningsförmåga. Familjehemsutredningen har skett utifrån en variant av Bra-Fams formulär, Kälvesten´s djupintervju, registerinhämtning, referenstagning, hembesök samt analys. Vi utbildar våra familjehem i bland annat socialstyrelsens utbildning ”Ett hem att växa i”.

Vi SocialCares konsulentstödda familjehem kan ta emot både stadigvarande placeringar men även akut jourplaceringar. Familjehemmen har möjlighet att ta emot syskonplaceringar, ensamkommande, mamma- och barnplaceringar samt skyddat boende. Vi SocialCare erbjuder också tilläggstjänster för de placerade barn och ungdomarna såsom samtalskontakt för den placerade och/eller vara behjälplig vid umgänge med vårdnadshavare samt observationsuppdrag, etc.

Vi värnar om en nära relation och ett gott samarbete med våra familjehem. För familjehemmen finns familjehemskonsulent tillgänglig dygnet runt och varje vecka besöker familjehemskonsulenten sina familjehem och ger handledning, stöd och vägledning utifrån MBT-F, mentaliseringsbaserad terapi för familjehemsvård. För oss är det även viktigt med ett bra samarbete med den placerande kommunen. Vi ger kontinuerlig återkoppling både skriftligt och muntligt.

Om personalen
Vi är utbildade socionomer med många års erfarenhet och kompetens från socialtjänst och familjehemsvård. Utbildningar i bl.a BBIC, Signs of safety, KBT, MBT och Handledarutbildning.

Referenser
Lämnas på begäran.

Övrigt
Är ni nyfikna och har funderingar kring uppdrag som familjehem? Har ni tidigare erfarenhet av familjehemsuppdrag och vill veta mer om oss och Vi SocialCare? Arbetar ni med placeringar och har funderingar och frågor?

Vi vill gärna prata med er, Varmt välkomna att kontakta oss!

Hemsida: www.visocialcare.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 559011-6744
Huvudman: Viveca Nygren

Adress: Berghusagatan 74
271 53 Ystad

Telefon: 0708-147 790
E-post:info@visocialcare.se

Kontaktperson
Namn: Käthe Kempe
Befattning: socionom/familjehemskonsulent
Telefon: 0708-147 798
E-post: kathe@visocialcare.se

Kontaktperson 2
Namn: Viveca Nygren
Befattning: socionom/familjehemskonsulent
Telefon: 0708-147790
E-post: info@visocialcare.se


 
2018-02-14 Nummer 120

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.
Vi har tillstånd från IVO.

Målgrupp
Barn och Ungdomar.
Föräldrar med barn.

Upptagningsområde
Södra Sverige.
Vi har vårt kontor i Kalmar.

Beskrivning av vår verksamhet
Vi är ett mindre företag som känner våra familjehem väl och vi står för ett personligt bemötande med hög servicenivå. Personalen finns tillgänglig dygnet runt.
Våra konsulenter finns med i hela processen och är därför väl förtrogna med familjernas kapacitet.
Vi rekryterar och utbildar familjehem, gör utredningsunderlag, och handleder familjerna. Familjerna har gått socialstyrelsens "ett hem att växa i" och två gånger om året har vi utbildningar i aktuella ämnen.
Våra underlag görs med en mix av Kälvesten och Bra-fam.
Vi tar registerutdrag regelbundent.

Om personalen
Socionomer med lång erfarenhet av psykosocialt arbeta och socialtjänst.

Vårdavgift
Vi har ramavtal med 132 kommuner.
För övriga dygnspris efter överenskommelse.

Referenser
Kan erhållas på begäran.

Övrigt
Vi har lediga familjehem.

Hemsida: www.sweafamiljehem.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556699-1641
Huvudman: Olof Westerlund

Adress: Flottiljvägen 20
392 41 Kalmar

Telefon: 0480-411601
E-post:info@sweafamiljehem.se

Kontaktperson
Namn: Marianne Bohlin
Befattning: vd/familjehemskonsulent
Telefon: 070-4230259
E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2
Namn: Annika Olsson
Befattning: Föreståndare/Familjehemskonsulent
Telefon: 0766-333103
E-post: annika@sweafamiljehem.se


 

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.

Målgrupp
Familjehem i fokus ( en del av Key Assets ) är i ständig utveckling för att etablera sig inom verksamhetsområdet och förbättra kvalitén i vårt arbete för att ytterligare förbättra omhändertagandet av barn och unga, i familjehemsvård. Vi arbetar för att bredda vårt samarbete med kommuner i ett större geografiskt område och söker nu familjer i Västra Götaland och Skåne med eller utan erfarenhet av att vara familjehem men med engagemang, tid och rum att ta emot ett barn i sitt hem.

Upptagningsområde
Familjehem i fokus ( en del av Key Assets ) har ramavtal med Skåne, Halland och Kronobergs län. Vi har även avtal med ett flertal kommuner i Västra Götaland varav Kungsbacka, Mölndal, Trollhättan, Vänersborg samt Borås är några. Vi har även utvecklat samarbete med kommuner som är utanför ramavtalen.

Beskrivning av vår verksamhet
Familjehem i fokus bildades 2008 och tillhandahåller högkvalitativ konsulentstödd familjehemsvård åt kommuner. Vi rekryterar, utreder, handleder och utbildar familjehem som kan ta emot barn och ungdomar i åldern 0-18 år. I rekryteringen av familjehem läggs stor vikt vid att hitta familjehem som speglar det mångkulturella samhälle som Sverige utvecklats till. Det innebär att Familjehem i fokus kan erbjuda familjehem med olika bakgrund, erfarenhet och etnisk tillhörighet. På så sätt vill Familjehem i fokus kunna erbjuda familjehem som tillgodoser barns och ungdomars individuella behov av en trygg och säker omvårdnad i hemmiljö. Våra familjehem är noggrant utredda och de erbjuds kontinuerlig handledning och utbildning för att ge dem stöd i sitt uppdrag.
Vi arbetar utifrån vår unika metod för familjehemsverksamhet Team Parenting® som innebär ett holistiskt synsätt när det gäller stöd till familjehemmet och barnet. Metoden bygger på att familjehemsföräldrarna är helt centrala för att förbättra levnadsvillkoren för barn och unga. Team Parenting® utvecklar familjehemsföräldrarnas styrka och uthållighet, så att de genom sitt förhållningssätt kan bygga en positiv relation till barnet. Arbetssättet leder till större stabilitet i
placeringen. Team Parenting® sker i nära samarbete med kommunen och viktiga personer i barnets nätverk för att skapa en gemensam förståelse för barnets speciella behov. Team Parenting® modellen innebär att familjehemmet har betydligt större förutsättning att lyckas och erbjuda en trygghet och stabilitet för barnet.
Familjehem i fokus är en del av Key Assets Group vilket innebär att vi delar evidensbaserad kunskap och bästa praktik inom familjehemsvården med verksamheter i både Europa, Amerika, Japan, Australien och Nya Zeeland.

Om personalen
Personalen består av socionomer, beteendevetare och psykolog som har många års erfarenhet av socialt arbete och familjehemsvård.

Hemsida: www.familjehemifokus.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556749-7432
Huvudman: Key Assets Sweden AB

Adress: Fersensväg 9
211 42 Malmö

Telefon: 040-231730
E-post:info@familjehemifokus.se

Kontaktperson
Namn: Cecilia Jangborn
Befattning: utvecklingschef
Telefon: 040-231741
E-post: cecilia.jangborn@familjehemifokus.se


 

Typ av verksamhet
Icke tillståndspliktig verksamhet.
Stöd och handledning ges till familjehemmet.

Målgrupp
Barn och unga ålder 0-20 år, som behöver komma till ett varmt harmoniskt hem.

Barn och ungdomar med och utan behandlingsbehov som placeras enligt SoL och LVU.

Ensamkommande- Barn och ungdomar.

Upptagningsområde
Vi har familjehem geografiskt över hela Sverige.

Beskrivning av vår verksamhet
Familjehem sökes, utbildas och handleds av oss på SilverSeger. Vi erbjuder familjehem med konsulentstöd. Våra familjehem har olika ursprung och bakgrund. Varje individ har unika behov och matchas in mot passande familjehem med konsulentstöd. Ungdomar och barn som flyttar till ett familjehem befinner sig i en otrygg och instabil situation. Våra erfarna konsulenter ger fortlöpande professionell rådgivning samt stöd dygnet runt.

Om personalen
Vi har storbred i vår personal styrka.

- Socionomer
- Socialpedagoger
- Behandlingsassistenter
- Betendevetare

Kort sagt ett glatt gäng som alltid jobbar för uppdragsgivarens uppdrag med hjärta och engagemang!

Vårdavgift
Varierande beroende på problematik.

Referenser
Ett flertal kommuner, lämnas ut vid behov.

Övrigt
"Barnen i en familj är som blommorna i en bukett; det finns alltid någon som bestämt sig för att vända sig i motsatt riktning mot vad arrangören tänkt sig."

Vi jobbar alltid med totallösning för barnet/ungdomen!

Hemsida: www.silverseger.com

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556932-5573
Huvudman: SilverSeger AB

Adress: Västergatan 16
434 30 Kungsbacka

Telefon: 0300 211 22
E-post:familjehem@silverseger.com

Kontaktperson
Namn: Marie Segerholm
Befattning: VD / Familjehemskonsulent
Telefon: 0300 211 22
E-post: marie.s@silverseger.com

Kontaktperson 2
Namn: Stefan Silverå
Befattning: HVB ansvarig /Familjehemskonsulent
Telefon: 0300 211 22
E-post: stefan@silverseger.com


 
2018-02-01 Nummer 118

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.
Familjehem och stödboende

Målgrupp
Vi tillhandahåller familjehem och kvalificerade familjehem till barn och unga 0-20 år.

Vi tillhandahåller stödboende för unga 18-21 år.

Upptagningsområde
Vårt kontor finns i Uppsala och våra familjehem/stödboenden finns i Stockholm och Uppland.

Vi samarbetar gärna med kommuner från hela Sverige.

Beskrivning av vår verksamhet
Konsulentstödd familjehemsverksamhet
Avita omsorg AB bedriver konsulentstödd familjehemsverksamhet med kvalificerat stöd och handledning till jour- och familjehem. Vår verksamhet är processbaserad, vilket innebär att den konsulent som utreder familjehemmet också är den som fortlöpande handleder och
Alla våra familjer är utförligt utredda enligt BRA-fam, referenstagning samt inhämtning av registerutdrag. Familjerna är engagerade och har tid och genom utbildning i "ett hem att växa i" får de god kännedom om vad uppdraget innebär.
Vi gör en noggrann matchning innan vi åtar oss ett uppdrag och arbetar alltid för trygga, varaktiga och hållbara placeringar. Alla våra insatser är individanpassade.

Alla familjehemsföräldrar deltar regelbundet i handledning och fortbildning i grupp. Utöver det handleds de löpande av en personlig familjehemskonsulent.
Familjehemskonsulenten har även god kännedom om det enskilda barnet/ungdomen och arbetar för ett aktivt och välfungerande nätverk bestående av socialtjänst, familjehem, skola, vårdnadshavare, hälso- och sjukvård, fritidssysselsättning osv.

Stödboende
Avita Omsorg AB bedriver också stödboende i form av träningslägenheter riktat till unga vuxna, 18-21 år. Varje ungdom erbjuds ett tryggt och trevligt hem, samt tilldelas en egen kontaktperson som vägleder och stöttar den enskilde till ett självständigt liv.

----

För både våra familjehem och våra stödboendeplaceringar finns vi tillgängliga dygnet runt vid behov.

All vår verksamhet vilar på gott samarbete mellan samtliga aktörer kring barnet/ungdomen. Vi kontaktar socialtjänsten omedelbart vid akuta situationer.

Alla våra uppdrag utgår från socialtjänstens vårdplan och vi utgår från både BBIC och IBIC vid genomförandet av insatsen.

Metod och teoretisk utgångspunkt
Vår utgångspunkt är att barnen/ungdomarna är unika individer med unika livshistorier och behov. Vi anpassar därför målen och de särskilda aktiviteterna utifrån vårdplan och den placerades livssituation. I vårt arbete utgår vi från olika teoretiska perspektiv:

- Systemteori vilket innebär att vi ser barnet/ungdomen som en del i ett helt system där nätverket i den nära miljön utgör en extra viktig del. Vårt arbete ska syfta till att mobilisera och aktivera olika delar i systemet så att samtliga bidrar till en gynnsam utveckling för det enskilda barnet/ungdomen.

- Salutogent perspektiv, vilket innebär att vi stärker det friska och fungerande hos individen.

- Mentaliseringsteori vilket innebär att hjälpa den unga att förstå olika bakomliggande faktorer till sitt egna beteende och få en förståelse för sin egna påverkan i systemet.

I praktiken omsätter vi teorierna med hjälp av olika verktyg, bland annat använder vi oss av:

- KASAM som ett analysverktyg inom det systemteoretiska perspektivet. KASAM är ett begrepp som betyder känsla av sammanhang. Känsla av sammanhang är viktigt för att en person ska kunna uppleva välbefinnande och utvecklas gynnsamt. Inom begreppet ryms begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I vårt arbete ska vi ständigt arbeta för att samtliga barn/ungdomar har god KASAM.

- Ett salutogent förhållningssätt ska genomsyra allt vårt arbete där vi fokuserar på styrkor och resurser inom individen själv och i omgivningen.

- Våra medarbetare har erhållit utbildning inom motiverande samtal (MI) för att genom samtalet stötta både familjer och placerade unga.

- Alla medarbetare har ett relationsorienterat arbetssätt, vilket innebär att vi skapar en god arbetsallians med ungdomen. Arbetsalliansen ligger till grund för vårt arbete.

- Vi arbetar med ADL-träning.

Om personalen
Verksamhetschef har ansvar för att medarbetare har den kompetens som behövs för arbetsuppgifterna.

Önskad utbildning för medarbetare är godkänd socionomexamen, beteendevetare och sociolog. Medarbetarna ska kunna förstå, tala, läsa och skriva på svenska.

En angelägen fråga inför rekrytering är om den sökande har de personliga och erfarenhetsmässiga egenskaper som arbetet kräver. Till exempel erfarenhet från målgruppen, god inlevelseförmåga och empati samt förmåga att kunna handleda och ge ett gott stöd till familjehem. Vi efterfrågar alltid ett ansvarsfullt förhållningssätt som bidrar till att värdegrunden uppnås är grundläggande.

Alla medarbetare erbjuds fortbildning som bidrar till att kvalitetssäkra och utveckla vår verksamhet.
Sådan fortbildning kan bland annat innebära MI, BBIC, IBIC, KBT.

Inom nuvarande personalgrupp finns en bred språkkompetens, bland annat persiska, dari, arabiska, svenska och engelska.

Vårdavgift
Dygnsavgift är individuell och baseras på vårdbehov.

Referenser
Referenser lämnas på begäran.

Övrigt
Vi har lediga platser inom både kvalificerade och erfarna familjehem och stödboende.

----> Varmt välkommen att kontakta oss <----

Har du erfarenhet som familjehem och önskar samarbeta med oss?

----> Varmt välkommen att kontakta oss <----

Hemsida: www.avitaomsorg.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 559120-0265
Huvudman: Avita Omsorg AB

Adress: Box 3021
19503 Märsta

Telefon: 020200600
E-post:info@avita.se

Kontaktperson
Namn: Malin Schelin
Befattning: Verksamhetschef
Telefon: 0722528756
E-post: malin.schelin@avita.se


 
2018-01-29 Nummer 106

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.
Tillståndspliktig verksamhet. Av IVO pågående tillståndspliktig verksamhet

Målgrupp
Familjehemsvård 0-20år. På Cean familjhem vänder vi oss till barn, förälder-barn och ungdomar med omsorgsbrist kombinerat med andra svårighter eller egen problematik.

Som familjehem erbjuds du regelbunden handledning av konsulent, utbildning, grupphandledning samt hög tillgänglighet med beredskap dygnet runt.

Upptagningsområde
Vi söker just nu nya familjehem. Våra familjehem bor främst i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Västmanland. Vi ser gärna att en förälder finns hemma på heltid eller deltid.

Beskrivning av vår verksamhet
Konulentstödd familjehemsverksmhet med kvalificerat stöd och handledning till familjehem. Egen öppenvård som efter uppdrag av socialtjänst kan bistå med behandling och utredning till barn och ungdomar i familjehmsvård.

Cean är ett vårdföretag som funnits sedan 1998. Vårt förhållningssätt är att vi möter alla utifrån deras förutsättningar och behov. Växande och förändring sker i tillitsfulla relationer. Vår behandlingsfilosofi vilar i en relationell grundsyn, anknytningsteori, mentalisering- och affektteori.

Familjehemmets roll är att skapa en trovärdig och tillitsfull relation till den unge utifrån behandlingsmetoder som har en förankring i affekt- och anknytningsteorin.

Familjehemmet använder sig av vardagens möjligheter för att uppnå ett positivt samarbetsklimat, vilket är grunden för all förändring.

I handledningen får familjehemmet hjälp att hitta metoder och redskap som bäst gynnar den unges utveckling.

Vi strävar alltid efter att lyfta fram det som fungerar hos den unge och stärka det som han eller hon är bra på.

Behandlingsteamet erbjuder samtalsterapi, KBT, lekterapi, mindfullness, familjeterapi, symboldrama, och mentaliseringsträning.

Biologiska föräldrars engagemang och delaktighet är viktig. Vi utformar stödinsatser utifrån de resurser, förmåga och önskemål som föräldrarna har.

Vi kan erbjuda behandling i hemmet, Vägledande samspel eller systemisk familjeterapi som en eftervårdsinsats.

Om personalen
Inom familjehemsvården arbetar socionomer med lång erfarenhet av familjehemsvård. Psykologer, leg. terapeuter och behandlare finns att tillgå vid behov.

Vårdavgift
Dygnskostnaden baseras på uppdragets omfattning och insatser.

Referenser
AB Cean har ramavtal med ett stor antal kommuner. Referenser lämnas gärna vid önskemål.

Hemsida: www.cean.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556 522-8656
Huvudman: AB CEAN

Adress: Hammarby Kajgata 12
120 30 Stockholm

Telefon: 08- 128 56 000
E-post:info@cean.se

Kontaktperson
Namn: Carola Clomén
Befattning: Verksamhetsutvecklare
Telefon: 08--128 560 11
E-post: carola.clomen@cean.se


 
2018-01-18 Nummer 66

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.
Konsulentstödd och förstärkt familjehemsvård

Målgrupp
Vi tar emot barn och ungdomar som är placerade med stöd av SOL, LVU och LSS. Placeringstiden kan variera beroende på uppdragets omfattning, jour samt tillsvidareplaceringar. Vi tar även emot barn och ungdomar som saknar vårdnadshavare, mamma-barn placeringar, skyddsplaceringar samt individer med omfattande vård och omsorgsbehov.

Upptagningsområde
Hela Sverige

Beskrivning av vår verksamhet
Mellansvenska Omsorgsgruppen AB erbjuder konsulentstödda familjehem i hela landet genom våran familjehemsenhet Familjehemmet Omtanke. Bolaget har funnits sedan 1983, dock är våran familjehemsverksamhet nystartad. Under tidig vår 2015 fattades beslut om att skapa en vårdkedja för barn och ungdomar med eller utan neuropsykiatrisk problematik. Detta innebär att vi kan erbjuda platser genom vårat breda underlag av utredda och förstärkta familjehem samt vårat individuella boendelösningar för placeringar över 18år.

Metod och Kvalité
Oavsett tidigare erfarenhet så utbildas och utreds samtliga familjehem inom ramen för verksamheten. Genom utredningar får vi en god kännedom om familjerna som vi använder. Matchningsprocessen mellan klient och familjehem är viktig för oss och vi lägger stort fokus på att hitta lyckade lösningar och kombinationer. Vi ser det som en självklarhet att samverka med socialtjänsten för att uppnå varaktiga lösningar och delar med oss av utredningsmaterial och annan information som vi har kring våra placerade klienter.

Familjehemmet Omtanke har en processbaserad organisation där vi eftersträvar att hålla ihop processen genom att samma person utreder och sedan stödjer familjehemmet i uppdraget. På så sätt skapar vi kontinuitet och trygghet i verksamheten. Utredningsarbetet blir en grund för stöd och vägledning genom hela uppdraget och vi lägger därför stort fokus på att genomföra grundliga och omfattande utredningar av våra familjehem. Mellansvenska Omsorgsgruppens familjehemsutredningar genomförs och baseras på hembesök, BRA FAM, Nya Kälvesten, registerutdrag samt referenser. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenheter.

Vi ansvarar för att familjehemmen får det stöd som krävs för att klara sitt uppdrag. Familjehemmen får kontinuerligt konsulentstöd och handledning efter behov, samt möjlighet till nätverkande och möten med andra familjehem. Vi är tillgängliga för våra familjer dygnet runt och kontaktar omedelbart socialtjänst vid akuta situationer eller om förutsättningar, mående eller behov förändras. Konsulenten bistår även socialtjänsten vid skolmöten, BUP-kontakter och uppföljningsmöten. I de fall där god man är inkopplad sker samverkan med konsulent och familjehem även där.

Avbrott
Ibland händer det att ett barns behov inte har varit synligt innan placeringen eller förändras under placeringens gång. I de fall vi, i samråd med socialtjänsten, gör bedömningen att barnet/ den unge behöver en annan vårdform under en kortare eller längre tid, har vi möjlighet att erbjuda andra former av hållande och stöd genom samarbete med bla LSS-boende och HVB.

Om personalen
Vår verksamhet har personal med bred kompetens och erfarenhet inom området, såsom Socionomer, behandlingspedagog, beteendevetare, lärare, polis, psykolog, psykiatriker, läkare, sjuksköterska med psykiatrikompetens, sjukgymnast, KBT-terapeut, MRT-terapeut, MI, ART, föreläsare m.fl. Gemensamt för samtliga anställda är mångårig erfarenhet av att jobba med ungdomar och/eller familjehemsvård. Vi är även anslutna till ett stort nätverk med perifera tjänster såsom läkare och övriga specialister inom området för vår verksamhet.
Våra konsulenter har lång erfarenhet av socialt arbete, socionomexamen eller likvärdig utbildning. Vi arbetar utifrån ett barnperspektiv, med ett systemiskt synsätt där fokus finns på anknytning och ett salutogent förhållningssätt.

Vårdavgift
Dygnsavgiften baseras helt på uppdragets art och behov eller gällande ramavtal.

Referenser
Referenser lämnas på begäran

Övrigt
Boendelösningar för klienter över 18 år

Vi på Familjehemmet Omtanke tror att det i många fall gynnar med individuella vårdlösningar för att uppnå bästa resultat. Familjehemmet Omtanke erbjuder olika boendelösningar som riktar sig mot exempelvis missbruksproblematik, klienter med behov av skydd, förälder och barnplaceringar eller LSS. Genom att klienters behov är unika så skräddarsyr vi vården utifrån dennes behov och era önskemål.
Vi kan genom vår breda kompetens inom företaget erbjuda boenden med eller utan personaltillsyn beroende på placerande enhets önskemål. Våra boenden finns i Norrtälje och Södertälje.

De boendelösningar vi kan erbjuda er kommun är:

Skyddat boende:
Personer med skyddsbehov, med eller utan personal dygnet runt.

Motivationsboende:
Här erbjuder vi ett boende med stöd och motivation från personal för att hjälpa den placerade individen framåt i livet. Vi tar här ofta emot placeringar som nyligen vistats på SIS eller HVB.

Referensboende:
Här kan vi erbjuda ett boende där individen under tidsbegränsad period får bo under självhushåll för att anskaffa sig en god boendereferens. Detta kan lämpa sig för personer med tidigare skulder eller dylikt som ej har möjligheten att inneha ett eget boendekontrakt. OBS begränsat antal platser

Utredningsplats:
Här kan vi erbjuda boendeplats med personal samt med eventuell extern utredning genom psykolog.

I väntan på-boende:
Här kan vi erbjuda en plats där klienten kan bo själv eller med personal i väntan på boende på tex ett HVB eller SIS.

I vårt team arbetar:
• Behandlingsassistenter
• Socionomer
• Undersköterskor
• Terapeuter inom MRT, ACT och KBT
• Speciallärare
• Mentalvårdare.
• Sjuksköterskor inom psykiatri
• Läkare

Hemsida: www.familjehemmet-omtanke.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556234-4621
Huvudman: Pontus Grotz

Adress: Brogetorps företagsby Brogetorpsvägen
642 33 Flen

Telefon: 0737284694
E-post:pontus.grotz@msomsorg.se

Kontaktperson
Namn: Susanne Linde
Befattning: Placeringsansvarige
Telefon: 0700196740
E-post: susanne.linde@familjehemmet-omtanke.se

Kontaktperson 2
Namn: Agneta Thulin
Befattning: Verksamhetsansvarig
Telefon: 070-453 07 96
E-post: info@familjehemmet-omtanke.se


 
2018-01-17 Nummer 116

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.

Målgrupp
Vår verksamhet för konsulentstödda familjehem riktar sig mot barn och ungdomar mellan 0-21 år som av någon anledning är i behov av boende utanför hemmet.

Upptagningsområde
Västra Götaland

Beskrivning av vår verksamhet
Varje familjehem har en familjehemskonsulent kopplad till sig för att bistå dem med de behov som finns. Vi kan erbjuda kompletta och individuellt anpassade tjänster tack vare vår mångåriga erfarenhet och breda kompetens av behandlingsarbete.

Våra familjehem har ett gott stöd av konsulenten som har utbildning och arbetslivserfarenhet inom socialt arbete. Tack vare detta så står familjehemmet aldrig ensamt i placeringen utan har alltid möjlighet råd och stöd.
Tack vare samarbete mellan familjehem och familjevårdskonsulenten kan även familjehemmen avlastas från externa kontakter och fokusera på det de är duktiga på – att ta hand om barnen. Detta ökar uthålligheten hos familjehemmen och därigenom ökas kvaliteten på placeringen.

Om personalen
Vid placering utses familjehemskonsulent med lämplig kompetens och erfarenhet.
I verksamheten finns också socionom och beteendevetare.

Vårdavgift
På förfrågan

Referenser
På förfrågan

Övrigt
Just nu har vi lediga familjehem i Dalsland.

Hemsida: www.hcentrum.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 559032-8588
Huvudman: Jonas Erixon

Adress: Torsredsgatan 64E
46157 Trollhättan

Telefon: 0708780487
E-post:jonas@hcentrum.se

Kontaktperson
Namn: Jonas Erixon
Befattning: Familjehemskonsulent/Samordnare
Telefon: 0708780487
E-post: jonas@hcentrum.se


Innehavare av F-skatt  
2018-01-03 Nummer 113

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.
Ansökan om tillstånd är inskickat till IVO

Målgrupp
Barn och ungdomar samt vuxna som har behov av att bo i förstärkt familjehem med social problematik, omsorgsbrister, beteendeproblem, neuropsykiatriska/psykiatriska svårigheter, missbruk samt skydd och heder.

Upptagningsområde
Vi finns i Sala och våra familjehem finns i Västmanland och i närliggande län såsom Dalarna, Gävleborg, Värmland, Uppsala, Stockholm, Södermanland och Örebro,

Beskrivning av vår verksamhet
Vi har varit verksamma sedan 2016 och arbetar med erfarna och kompetenta familjehem. Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt där vi dels ger familjehemmet omfattande stöd men även med den som är placerad. Vi arbetar i team med familjehemmet vilket betyder att vi har ett tätt samarbete och gemensamma samtal med den som är placerad men även ett praktiskt samarbete. Vi deltar vid kontakter med olika myndigheter/ institutioner, umgängen med biologisk familj mm. Vi kan även handleda biologiska familjen inför hemresor och när det blir dags att flytta hem

Vi kan erbjuda genom våra externa terapeuter olika typer av enskilt samtalsstöd såsom trauma, kris, bearbetande terapier samt bearbetande samtal kring beroendeproblematik.

Om personalen
Personalen är socionomer och socialpedagoger med mångårig erfarenhet av förstärkt familjehemsvård och lång erfarenhet från socialtjänsten.

Vi har utbildningar inom BBIC, MI-samtal, Lösningsfokuserat förhållningssätt, KBT samt utbildningar inom neuropsykiatriska området.

Våra externa terapeuter är socionomer och legitimerade psykoterapeuter samt en alkohol- och drogterapeut.

Vårdavgift
Enl överenskommelse och beroende på vårdbehov.

Referenser
Lämnas på begäran

Övrigt
Vi söker nya familjehem att samarbeta med. Har ni tidigare erfarenhet av familjehemsuppdrag och vill veta mer om oss?

Varmt välkomna att kontakta oss

Hemsida: www.danran.se

Kontaktinformation

Huvudman: Danran Omsorg

Adress: Box 20
733 21 Sala

Telefon: 070-412 67 73
E-post:info@danran.se

Kontaktperson
Namn: Marie Alexisson
Befattning: Verksamhetsansvarig
Telefon: 070-412 67 73
E-post: marie@danran.se

Kontaktperson 2
Namn: Eva Linder
Befattning: Konsulent
Telefon: 070-625 91 91
E-post: eva@danran.se


 
2017-11-29 Nummer 112

Typ av verksamhet
Icke tillståndspliktig verksamhet.

Målgrupp
Inom våra familjer finns utrymme, kompetens och erfarenhet att ta emot barn 0-21år samt
förälder-barnplaceringar, med olika bakgrund och problematik.
I Förstärkta och kraftigt förstärkta familjer finns alltid en vuxen hemma.

Upptagningsområde
Våra familjer finns i huvudsak inom Stockholm, Uppsala, Södermanland och Västermalands län.

Beskrivning av vår verksamhet
Vår målsättning är att ge barn och ungdomar en respektfull, förutsägbar, strukturerad och trygg vardag. Vidare arbetar vi för att tillgodose barnets rättigheter och möta utmaningar på ett för barnet konstruktivt och utvecklande sätt. Vår målsättning är också att våra uppdragsgivare skall känna största förtroende för oss och vårt arbete. Detta genom kontinuerlig utvärdering och transparens. Vår vision och målsättning är starkt kopplade till våra värderingar vilka genomsyrar vårt arbete. Våra värderingar utgår med barnets bästa. Också för att trygga barnets bästa strävar vi efter att vårt arbete skall vara präglat av öppenhet, samarbete och kontinuerlig utvärdering tillsammans med barnet och vår uppdragsgivare.

Om personalen
Vid placering utses familjehemskonsulenten med den lämpligast kompetens och erfarenhet för uppdraget. Exempelvis, neuropsykiatri, riskbeteende, missbruk, eller med hedersrelaterad problematik.

LIKAs familjehemskonsulenter är socionomer eller med dylik utbildning.Vi har kompetens inom familjebhenadling/samtal och terapi.

Hemsida: www.likamodellen.se

Kontaktinformation

Huvudman: LIKA

Adress: Bondegatan 30
11633 Stockholm

Telefon: 0736-333 290
E-post:carina.eriksson@likamodellen.se

Kontaktperson
Namn: Carina Eriksson
Befattning: Verksamhetschef
Telefon: 0736-333 290
E-post: carina.eriksson@likamodellen.se


 
2017-11-02 Nummer 107

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.

Målgrupp
Öppna hem erbjuder konsulentstödda jourhem, familjehem samt förstärkt familjehem för barn och unga mellan 0–18 år.

Upptagningsområde
Hela Sverige

Beskrivning av vår verksamhet
Öppna hem erbjuder konsulentstödda jourhem, familjehem samt förstärkt familjehem för barn och unga mellan 0–18 år. Vi kan erbjuda jour- och familjehem belägna i västra Götalands län och Skåne län med omnejd. Vi har idag ramavtal med ca 70 kommuner runt om i landet. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga som behöver placeras i familjehem på grund av omsorgsbrist i hemmiljö, hedersproblematik, skyddsärenden, ensamkommande barn, kriminalitet samt social problematik.

Öppna hem erbjuder våldsutsatta barn, unga och vuxna ett akut skyddsboende. Vi eftersträvar att tillämpa socialstyrelsens kvalitetsindikationer för ett skyddat boende.

Om personalen
Vårt team har mångårig yrkeserfarenhet inom familjehemsvård, utrednings- samt integrationsarbete. Vi har dessutom bred kompetens kring SoL och LVU placering av yngre barn samt ensamkommande barn.

Vårdavgift
Dygnskostnaden baseras på uppdragets omfattning och insatser.

Referenser
Lämnas på begäran

Hemsida: www.oppnahem.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556980-6895
Huvudman: Öppna Hem

Adress: Backa Bergögata 7
422 46 Hisings Backa

Telefon: 031-227700
E-post:info@oppnahem.se

Kontaktperson
Namn: Cengiz Savran
Befattning: Samordnare
Telefon: 031-227700
E-post: cengiz.savran@oppnahem.se


 

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.
Vi erbjuder konsulentstödd familjehemsvård, jour och längre tids placeringar.

Målgrupp
Barn och ungdomar 0-20 år
Förälder med barn
Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar

Styrdokument SoL, LVU, LVM, LSS samt FN:s barnkonvention.

Upptagningsområde
Hela Sverige. Våra kontor finns i Trosa, Stockholm och Göteborg och våra konsulenter arbetar över hela landet.

Beskrivning av vår verksamhet
NYHET! Som ett led i vår vision att ligga i framkant när det gäller kvalitetsutvecklingen av familjehemsvården i Sverige introducerar vi under 2016/2017 ”En process i rörelse”. Detta är en unik arbetsmodell med styrinstrument som fokuserar på professionalitet och kvalitet i termer av löpande processuppföljning, perspektivförskjutning i stöd- och handledningsprocessen samt kontextuell variation. Familjehemsguidens rikstäckande nätverk inrymmer över 2000 familjehem vilka erbjuder en stor bredd och variation som utgör en optimal rekryteringsbas och matchningsprocess.

Familjehemsguiden erbjuder:

- Kvalitetssäkrad familjehemsvård sedan 1996
- Ett rikstäckande nätverk på över 2000 familjehem
- En humanistisk människosyn där barnets bästa och helhetssyn står i centrum
- Kvalitativt och skräddarsytt konsulentstöd
- Kvalificerad handledning enligt en unik arbetsmodell
- Marte Meo
- MI samtal

Om personalen
Familjehemsguidens familjehemskonsulenter har akademisk examen med mångårig erfarenhet av behandling och socialt förändringsarbete. Familjehemskonsulenterna har psykoterapiutbildning steg 1 med inriktning mot familjebehandling och nätverksarbete. Specifika kompetensområden: barnmisshandel, sexuella övergrepp och våld i nära relationer, traumatiserade barn, anknytningsproblem och tidig emotionell störning och även hästunderstödd terapi. Familjehemsguidens handledare har lång erfarenhet inom det sociala arbetet och handledning samt gedigen handledarutbildning som är godkänd enligt Svenska Handledareföreningen i psykosocialt arbete.

Vårdavgift
Prisnivån baseras på uppdragets omfattning och insatser.

Referenser
Lämnas vid förfrågan. Välkommen att kontakta Gerty Fexler Höjer, verksamhetschef för Familjehemsguiden tfn: 070-332 48 30.

Hemsida: www.familjehemsguiden.nu

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556775-9328
Huvudman: Psykosocial Support Familjehemsguiden

Adress: Box 3
619 21 Trosa

Telefon: 0156-170 25
E-post:info@familjehemsguiden.nu

Kontaktperson
Namn: Maud Åkermark
Befattning: Kontorsansvarig
Telefon: 0156-178 32
E-post: maud.akermark@familjehemsguiden.nu

Kontaktperson 2
Namn: Susanne Loqvist
Befattning: Rekryterare/utredare
Telefon: 0156-178 31
E-post: susanne.loqvist@familjehemsguiden.nu


 

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.

Målgrupp
Verksamheten avser konsulentstödd jour-och familjehemsvård, förstärkt jour- och familjehemsvård inom familjehemsvården vid Norra Stockholms Ungdomshem AB.

Vi arbetar på uppdrag av kommuner och tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Vår målgrupp är barn och ungdomar i åldern 0-21 år där barnet eller ungdomen är i behov av placering med konsulentstöd eller placering med konsulentstöd i kombination med kompletterande insatser. Barn och ungdomar med beteendeproblematik, funktionshinder, social och/eller psykosocial problematik, barn från bristande omsorgsmiljöer och ensamkommande flyktingbarn.

Upptagningsområde
Hela landet.

Beskrivning av vår verksamhet
Vår verksamhet erbjuder:
• Stöd och handledning till familjehem. Familjehemskonsulenterna har hög tillgänglighet och finns geografiskt nära familjehemmen.
• Familjehemsutredningar enligt Kälvestensintervjun och BBIC.
• Grundutbildning för jour- och familjehem enligt “Ett hem att växa i”.
• Fortbildning till familjehem, t ex kring funktionshinder.
• Samordnande roll.
• Konsultation med psykolog och/eller psykiater.
• Tillgång till kompletterande insatser runt placeringen såsom individual- och/eller familjeterapi samt traumabehandling.
• Möjlighet att genomföra neuropsykiatriska utredningar inom ramen för placering i familjehem.

Vi har tillgång till psykiater, psykolog och terapeuter som är utbildade inom FFT, KBT, PTSD och Marte Meo. Vi kan således erbjuda kompletterande insatser runt placeringen såsom individual- och/eller familjeterapi samt traumabehandling. Vi kan genomföra neuropsykiatriska utredningar inom ramen för placering i familjehem.

Familjehemmen:
Specialkompetens finns avseende barn och ungdomar med svår beteendeproblematik, i kris, trauman, kriminalitet, självskadebeteende samt övergreppsproblematik hos flickor, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt hedersproblematik. Vi har kvalificerade familjehem med behandlingskompetens där familjehemmen är utbildade behandlingsassistenter, behandlingspedagoger samt ART-instruktörer.

Geografisk närvaro:
Våra familjehem bor både centralt i tätort, landsbygd och glesbygd. Några familjehem kan även erbjuda eget boende på gården. I några familjehem finns en vuxen alltid hemma på heltid. De flesta av våra familjehem finns i Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län.

Språkkunskaper samt kulturkompetens:
Vår personal behärskar engelska, somaliska, finska och svenska. Våra familjehem har en stor kulturell mångfald där språk som behärskas bl a är persiska, dari, kurdiska, turkiska, hindi, tigreanska, urdu, arabiska, syrianska, somaliska och ryska.

Vår verksamhet innebär att placerade barn och ungdomar ska komma till en familj med trygga och stabila vuxna med en god känslomässig och reflektiv förmåga, bra samarbetsförmåga, extra tid, känslomässigt och praktiskt utrymme för det placerade barnet och ungdomen. Vår verksamhet är anpassad för att ge familjehemmen stöd, handledning och fortbildning av erfarna och kunniga familjehemskonsulenter med hög tillgänglighet.

Om personalen
Våra familjehemskonsulenter samt enhetschef är samtliga utbildade socionomer med minst 15 års erfarenhet av socialt arbete samt relevanta vidareutbildningar. Vi har lång erfarenhet inom socialtjänstens breda verksamhetsområde såsom familjehemsvård och barnavård. Vi har lång erfarenhet av kurativt arbete inom Habilitering, erfarenhet av stöd till vuxna, föräldrar och familjehemsföräldrar till barn med olika funktionshinder exempelvis inom neuropsykiatri, av krishantering och krisbearbetning. Vi har erfarenhet av projektutveckling. Vi har vidareutbildningar i bl. a familje- och nätverksarbete på systemteoretisk grund, lösningsfokus, MI, samarbetssamtal, BBIC, anknytningsteorier och utvecklingspsykologi, Nya Kälvestensintervjun och Ett hem att växa i.

Vårdavgift
Beroende på uppdragets omfattning och innehåll.

Referenser
Lämnas vid förfrågan.

Övrigt
Vi har flera kvalificerade familjehem.

Hemsida: www.nsuungdomshem.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556798-3431
Huvudman: Norra Stockholms Ungdomshem

Adress: Hörnåkersvägen 6A
183 65 Täby

Telefon: 073-0426253
E-post:minna.mannikko@nsuungdomshem.se

Kontaktperson
Namn: Minna Männikkö
Befattning: Enhetschef
Telefon: 073-0426253
E-post: minna.mannikko@nsuungdomshem.se

Kontaktperson 2
Namn: Ubah Robleh
Befattning: Familjehemskonsulent
Telefon: 072-7057831
E-post: ubah.robleh@nsuungdomshem.se


 

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.
Konsulentstödd familjehemsvård

Målgrupp
Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU.
Barn och ungdomar i åldern 0–21 år.
SoL och LVU.
Brister i omsorgen eller eget beteende, hedersrelaterad problematik.
Ensamkommande flyktingbarn.
Adhd eller liknande.
Sociala problem.

Upptagningsområde
Hela Sverige. Vårt kontor finns centralt i Göteborg.

Beskrivning av vår verksamhet
Casa Omsorg är ett företag som erbjuder socialtjänsten konsulentstödd familjehemsvård med regelbunden handledning till familjehemmen. Vi tar emot barn och ungdomar under 18 år, som behöver vård utanför det egna hemmet, samt ensamkommande flyktingbarn, både jour- och stadigvarande placeringar. Vi erbjuder förstärkt familjehemsvård och vi tar emot placeringar enligt SoL, och LVU.

Familjehemskonsulenterna är utbildade socionomer med goda erfarenheter gällande placering av barn och ungdomar. Vi tror att varje barn förtjänar ett tryggt, säkert och stabilt hem och våra familjehem har förutsättningar att ge god omsorg av hög kvalitet.
Casa Omsorg samarbetar nära med familjehemmen och ger omfattande stöd, handledning och utbildning. Casa Omsorg är tillgängligt för familjehemmen kvällar och helger och har en bemannad jour. Vi ser till att barnet kommer igång med skolan, och att barnet får adekvat sjukvård och tandvård vid behov.

Utredningsmetodik
Våra utredare är utbildade socionomer med mångårig erfarenhet av utredningsarbete. Fördjupat utredningssamtal med stöd av Bra-Fam bedömningsmaterial i första skedet samt Kälvästens intervjumaterial och BBIC används. Våra arbetsmetoder har en evidensbaserad metodik. Vid behov använder vi tolk i fall en av familjemedlem vill ha tolk.

Utgångspunkten är att familjehem ska vara utredda och kontrollerade innan ett barn placeras hos dem. Vi ska utreda förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet. Familjehemskonsulenten ska göra en utredning och bedömning av hemmets allmänna förutsättningar för att erbjuda familjehemsvård som är trygg, säker, ändamålsenligt och präglad av kontinuitet. Om en viss unge finns i åtanke ska utredningen även omfatta en bedömning om hemmet har förutsättningar för att tillgodose barnets specifika behov. Våra familjehem får grundutbildningen “Ett hem att växa i”.

Om personalen
Kompetens
Familjehemskonsulenterna är utbildade socionomer med minst 14 års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten samt arbete med barn och familj. Vi har stor erfarenhet av att arbeta utifrån BBIC och vi har arbetat med LVU- och SoL-ärenden. Vi har sammantaget bred erfarenhet och vi har utbildning inom områdena familjebehandling, missbruksvård, öppenvård och hedersrelaterad problematik. Utifrån vår samlade kompetens och erfarenhet samt utbildning kan vi smidigt möta den ungas specifika behov och situation. Varje månad lämnas in till ansvarig socialsekreterare en skriftlig sammanfattning om den ungas situation enligt Nya BBIC.

Vårdavgift
Parterna kan träffas en överenskommelse om en fast pris eller offert.
Dygnsavgiften baseras helt på uppdragets karaktär och behov eller aktuellt ramavtal.

Referenser
Referenser lämnas på begäran. Vi har goda referenser.

Hemsida: www.casaomsorg.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 559066-6888
Huvudman: Casa Omsorg AB

Adress: Lilla Bommen 6, 7tr
411 04 Göteborg

Telefon: 0707-250767
E-post:info@casaomsorg.se

Kontaktperson
Namn: Fawsia Yousef
Befattning: Samordnare /Socionom
Telefon: 0707-250767
E-post: fawsia@casaomsorg.se


 
2017-08-31 Nummer 102
Innovation & Placering Uppsala AB

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.
Behandlingssamtal med den enskilde ges utifrån behov och beslut.

Målgrupp
Barn- och ungdomar mellan åldrarna 0-21 enligt LVU samt SoL, ensamkommande flyktingbarn, skyddsbehövande barn och familjer, hedersrelaterat problematik, missbruk- och kriminalitet, psykosocial problematik (neuropsykiatrisk funktionshinder), omsorgsbrist.

Upptagningsområde
Uppsala län, Stockholms län

Beskrivning av vår verksamhet
Konsulentstödd familjehemsverksamhet som erbjuder jour- och familjehem, kontaktmannaskap, behandlingssamtal, ART, stödboende/utslusslägenheter.

Om personalen
Socionomer, KBT-terapeuter (steg 1), socialpedagoger, beteendeterapeuter.

Vårdavgift
Mellan 750-1350:-/dygn

Referenser
Samarbetande kommuner och Landsting

Övrigt
Innehar befintligt Ramavtal

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 559034-0591
Huvudman: Setti Del

Adress: Kvarnskogatan 4 B
75420 Uppsala

Telefon: 0769489263
E-post:info@innovationochplacering.se

Kontaktperson
Namn: Setti Del
Befattning: VD/platsansvarig
Telefon: 0769489263
E-post: setti.del@innovationochplacering.se

Kontaktperson 2
Namn: Mehrdad Tavakoli
Befattning: Verksamhetschef
Telefon: 0709688305
E-post: mehrdad.tavakoli@innovationochplacering.se


 
2017-08-23 Nummer 101

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.

Målgrupp
Stiftelsens målgrupp är barn som placeras enligt SoL, LVU och LSS i åldern 0-20 år.
Både jour- och familjehemsplaceringar.

Upptagningsområde
Stiftelsens kontor finns i Skövde.
Familjehemmen bör ha max två timmars bilresa till Skövde.
Upptagningsområde för familjehemsplaceringarna är hela landet.

Beskrivning av vår verksamhet
Stiftelsens intentioner är att tillgodose barnens behov och att ge rätt förutsättningar att kunna utvecklas och växa upp under goda omständigheter i bra och trygga familjer.
Syftet med vår verksamhet är att utan ekonomisk vinning främja vård och fostran av barn och ungdom.

Att vara familjehem innebär att ta emot barn i sitt hem under en kortare eller längre tid. Det innebär ofta en utmaning på ett eller annat sätt men berikar på många andra sätt.

För att bli familjehem behöver man inte vara "expert" på barn men erfarenhet av barn och unga är en fördel oavsett hur man fått den. Ni kan vara ensamstående, sambo eller gifta. Familjen behöver ha livserfarenhet, tid, utrymme, öppenhet, engagemang och en trygg och stabil social situation samt förståelse och gärna kunskap om utsatta barns situation.
Eftersom alla barn har olika behov försöker vi hålla en bredd på våra familjehem för att kunna matcha det enskilda barnets behov.

Vi erbjuder familjehemmen hög service och kvalitet på omhändertagande, utbildningar varje termin, avlastning, handledning av konsulenter varje vecka och grupphandledning varje månad. Familjehemskonsulenterna finns tillgängliga dygnet runt, året om.
Familjerna träffar också andra familjehem för utbyte av erfarenheter och erbjuds gemensamma aktiviteter arrangerade av stiftelsen.

Familjehemmen utför ett uppdrag åt socialtjänsten genom stiftelsen och får när de har en placering en ekonomisk ersättning som följer rekommendationerna från SKL - Sveriges Kommuner och Landsting.

Kvalitetssäkring är viktigt och förutom ett strukturerat arbetssätt med regelbundna uppföljningar och behandlingskonferenser, dokumenteras och utvärderas verksamheten kontinuerligt.
Familjehemsstiftelsen är certifierade medlemmar i RFF - Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård.

Om personalen
Samtlig personal är socionomer med vidareutbildningar och lång erfarenhet av arbete med barn och ungdom både från socialtjänst och barnpsykiatri.

Referenser
Vi lämnar gärna referenter vid önskemål.

Hemsida: www.familjehemsstiftelsen.com

Kontaktinformation

Huvudman: Familjehemsstiftelsen

Adress: Norra Aspelundsvägen 3
541 34 Box 316, 541 27 Skövde

Telefon: 0500-49 41 60
E-post:info@familjehemsstiftelsen.com

Kontaktperson
Namn: Louise Brandberg
Befattning: Verksamhetschef
Telefon: 070-735 69 62
E-post: louise.brandberg@familjehemsstiftelsen.com

Kontaktperson 2
Namn: Jenny Sahlin
Befattning: Familjehemskonsulent
Telefon: 070-735 69 63
E-post: jenny.sahlin@familjehemsstiftelsen.com


 
2017-08-23 Nummer 100

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.
Familjehemsvården

Målgrupp
Pojkar 0-18 år
Flickor 0-18 år
Män 18-25 år
Kvinnor 18-25 år
Mamma/Barn
Pappa/Barn
Ensamkommande
Sociala problem
Relationsproblem
Kriminalitet
Psykisk problematik
Autism
Tourettes syndrom
Damp
ADHD
Psykiska Sjukdomar
Personlighetsstörningar
Skolproblematik
Gravida kvinnor år-
Asylärenden/flyktingproblematik
Fysiska funktionshinder
Par år-
Psykisk utvecklingsstörning

Upptagningsområde
Södra Sverige, Västra Götaland och Örebro

Beskrivning av vår verksamhet
Vi driver inte bara vanliga familjehemsärenden, utan gör alltid mer än det som krävs. Utifrån vår kompetens och erfarenhet ställer vi höga krav på oss själva och gör vårt arbete med kvalitet, tillsammans med våra utvalda familjehem.
Vår filosofi är att inte titta på problemen utan på möjligheterna och finna kreativa lösningar. Kurera Hem skall ständigt vara i ett kontinuerligt flöde av informationsutbyte och samverkan med socialtjänsten och individens nätverk för att utifrån dennes behov kunna skapa utrymme och motivation för förändring.

Vår vision är att den kulturella kunskap vi har ska förknippas med att vara innovativa, lösningsfokuserade och flexibla. Tillsammans med våra samarbetspartners försöker vi hitta alternativa vägar för att förkorta integrationsarbetet i samhället.

Vi har hög kulturell kompetens och ett salutogent värdegrundat förhållningssätt. Vi vill skapa en tillvaro som blir meningsfull, begriplig och hanterbar för familjehemmen.

Vår grundtanke är att familjen och systemet runt ungdomen själv måste förändras om en positiv förändring ska bli varaktig. All behandling anpassas individuellt utifrån vår kartläggning.

Utslussning/Eftervård
Våra familjehem är noggrant utredda av oss. Detta genomförs enligt Kälvestens intervjumetod, ett verktyg som utvecklar barnperspektivet. Våra familjehem är alla utbildade i Socialstyrelsens utbildning ”ett hem att växa i” och har erfarenhet och utbildningar inom olika områden såsom traumahantering. Den kompetens och kulturella bakgrund som dessa familjehem besitter utgör en viktig del i integrations- och behandlingsarbetet.

Livsmönstret hos familjen bidrar till att ge den placerade en meningsfullhet och ett sammanhang i tillvaron. Vår avsikt är inte att professionalisera familjehemmen, utan att tillföra resurser till familjehemmen som gör det möjligt att använda dessa som mer än fullgoda alternativ till hem för vård eller boende (HVB), vård vid SIS-institution eller motsvarande. En metod våra familjehem använder är
”låg affektivt bemötande” av Bo Hejlskov.

Skola/Kursverksamhet
Vi har som krav att den placerade måste gå i skola eller studera i hemmet tills skolan påbörjas. Vi tror att utbildning är en av de viktigaste delarna i livet.

Vi erbjuder stöd i att hitta utbildning, skola, praktik och sysselsättning. Anpassning av detta görs efter varje individs behov.
Sysselsättning
Vi strävar efter att samtliga placerade ungdomar ska ha en meningsfull sysselsättning. En bra sysselsättning i någon form ger en identitet och en stolthet som snabbt skapar framtidshopp och motivation.

Att hitta en fritidssysselsättning som kan utvecklas till ett intresse, är ett av våra främsta mål. Vi tror att varje ungdom behöver en aktivitet som förbättrar deras mentala hälsa och välbefinnande. Vi har nätverk som vi kan vända oss till och erbjuda ungdomen olika aktiviteter att testa på. Vi motiverar våra ungdomar tills vi når målet.

För de barn och ungdomar som kommit till Sverige som nytt land, är det mycket som är nytt och främmande. För att kunna gå framåt och etablera sig behöver de veta hur samhället, människor och lagar fungerar i landet, samtidigt som barnet eller ungdomen bibehåller sin identitet och kultur.

Behandling/Insatslängd
Vårt främsta mål är att stärka individen och att ständigt ha barnet i centrum. Vi vill stärka den enskildes självständighet och därigenom öka självkänslan och självförtroendet hos den unge. Med hjälp av vårdplan och genomförandeplan utarbetar vi rätt stöd och hjälp för att den enskilde ska kunna nå sina mål. Kurera Hem samlar arbetsteamet och strävar tillsammans efter att hitta rätt metod och arbetssätt för det familjehemsplacerade barnet.

De placerade barnen och ungdomarna ska känna att de bemöts med respekt och värme från sitt familjehem och att de får stöd i sin utveckling mot ett självständigt liv. De placerade ungdomarna, närstående och den placerande socialtjänsten ska alltid bli bemötta med kompetens, engagemang och flexibilitet.

Inskrivningsförfarande
Vi strävar efter att den placerade kommer till rätt familj. När alla mår bra, känner vi att vi har rätt grund att stå på. Innan en placering blir aktuell, får vi en förfrågan från socialtjänsten. Vi möter den placerade tillsammans med det utvalda familjehemmet, och tolk vid behov, med syftet att det ska känns bra för alla parter. Tillsammans med samtliga inblandade parter sätter vi ihop kort- och långsiktiga mål som vi kontinuerligt och gemensamt följer utifrån den upprättade genomförandeplanen.
Vi vill förmedla känslan till våra placerade ungdomar att ”vi tror på dig och du kan mer än du tror” Vi vill möta våra ungdomar där de befinner sig med betoning på individen och vi vill vända svårigheter till möjligheter.

Om personalen
Organisation/Personal
Med hjälp av vår bakgrund, erfarenhet och breda nätverk med olika föreningar och branscher skall vi genom aktivt behandlingsarbete och meningsfulla fritidssysselsättningar ge den unga sin rätt till ett bra liv.
Konsulter
Leg, psykolog på ungdomarnas modersmål vid behov.
Präst/imam i behandlingsarbete vid behov.
Extern handledning för vår personal.
Handledning
Handledning sker med handledare med adekvat kompetens kontinuerligt. Vi erbjuder både grupp handledning och individuella.

Vårdavgift
Vi erbjuder ett bas program med tillägg tjänster beroende på behov.
Individuell prissättning.

Referenser
Lämnas ut på begäran. Vi samarbetar med 20-tals kommuner.

Övrigt
Främmande Språk
Det finns familjehemsföräldrar som har följande språk som deras modersmål: Dari (Hazaragi-, Uzbaki- och tajiki-dialekt), Pashto, Persiska, Somaliska och Arabiska.

Hemsida: Kureraomsorg.se

Kontaktinformation

Huvudman: Kurera Omsorg

Adress: Kung Oskars väg 33
22235 Lund

Telefon: 0736359210
E-post:Info@kureraomsorg.se

Kontaktperson
Namn: Michael Ghasri
Befattning: Operativ ansvarig
Telefon: 0736-359210
E-post: michael@kureraomsorg.se

Kontaktperson 2
Namn: Rasmus Evinsnö
Befattning: Föreståndare Västra Götaland
Telefon:
E-post: Rasmus@kureraomsorg.se


 
2017-08-10 Nummer 30

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.
Förstärkt jour- och familjehemsvård, öppenvård

Målgrupp
Barn och ungdomar som placeras enligt SoL, LVU och LSS

Upptagningsområde
Hela landet

Beskrivning av vår verksamhet
• Förstärkt jour- och familjehemsvård
• Öppenvård
• Utredning/kartläggning
• Utbildning/handledning

Till socialtjänsten:
Vi tillhandahåller socialtjänsten ett utredningsunderlag samt matchar familjehemmet till de behov som placeringen avser att tillgodose. Vi är tillgängliga för både socialtjänsten och familjehemmet dygnet runt, året om. Vi tillhandahåller familjehemmet råd och stöd samt utbildning/handledning utifrån aktuella behov. Vi samverkar med aktörerna runt familjehemmet. Vi informerar socialtjänsten kontinuerligt om aktuell situation, såväl skriftligt som muntligt. Våra familjehemskonsulenter har socionomexamen och/eller gedigen erfarenhet av familjehemsvård.

Till familjer:
Som jour-/familjehem hos oss får du: tillgänglighet dygnet runt, året om; råd och stöd samt utbildning/handledning utifrån uppdraget; stöd i kontakterna med myndigheter och andra aktörer runt uppdraget; ersättning motsvarande högsta arvode och omkostnadsersättning utifrån SKL:s rekommendationer; erbjudande om kostnadsfri friskvård; medlemskap i FaCO (Familjevårdens centralorganisation) eller FR (Familjehemmens riksförbund); möjlighet att träffa andra familjehem för erfarenhetsutbyte och social samvaro.

Om personalen
All personal inom Familjelänken har socionomexamen och/eller annan erforderlig utbildning, samt gedigen erfarenhet av jour-/familjehemsvård och öppenvård

Vårdavgift
Förstärkt familjehemsvård: 1490 kr/dygn
Förstärkt jourhemsvård: 1690 kr/dygn
Öppenvård: beroende på insatsens form, innehåll och omfattning

Referenser
Goda referenser. Lämnas utifrån önskemål.

Övrigt
Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.

Hemsida: www.familjelanken.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556940-1663
Huvudman: Familjelänken

Adress: Box 797
45126 Uddevalla

Telefon: 0708-22 79 95
E-post:info@familjelanken.se

Kontaktperson
Namn: Lasse Mattila
Befattning: Verksamhetsansvarig
Telefon: 0708-22 79 95
E-post: lasse@familjelanken.se

Kontaktperson 2
Namn: Heidi Hansen
Befattning: Familjehemskonsulent
Telefon: 0705-22 79 85
E-post: heidi@familjelanken.se


 

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.
Stockholms Stadsmissions Familjehemsvård

Målgrupp
Stockholm Stadsmissions Familjehemsvård arbetar på uppdrag av socialtjänsten och Kriminalvården. Vi tar emot tonåringar (från 13 år), unga vuxna och vuxna. Personer kan placeras utifrån missbruks-/ beroendeproblematik, kriminellt livsmönster, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller annan psykisk ohälsa, samt behov av skydd. Vi tar även emot ensamkommande ungdomar.

Upptagningsområde
Våra familjehem finns i hela Sverige, med tyngdpunkt i Storstockholm och Mälardalen.

Beskrivning av vår verksamhet
Stockholms Stadsmissions Familjehemsvård (inkl. jourhem) skapar möjligheter till förändring genom en kombination av en trygg boendemiljö och ett nära, individanpassat stöd.

Stockholms Stadsmissions Familjehemsvård - vad utmärker oss?
Stockholms Stadsmission har idag cirka 50 olika verksamheter. Det är bland annat olika boenden/boendeformer, arbetsträning, skolor, terapi, fritids- och kolloverksamhet osv. Verksamheter som kan komma den placerade till del när denne ges möjlighet att komma till ett av Stockholms Stadsmissions familjehem.

Stockholms Stadsmissions Familjehemsvård står för god kvalitet och stort engagemang. Våra medarbete har högskoleutbildning och lång erfarenhet av socialt arbete och familjehemsvård. Våra familjehem utreds bland annat med stöd av Socialstyrelsens underlag BRA-fam och Kälvesten, och utbildas kontinuerligt. Familjehemsvårdens konsulenter erbjuder hög tillgänglighet för uppdragsgivare och familjehem. Stockholms Stadsmission har en lång tradition av arbete med människor som lever i social utsatthet av olika slag. Stockholms Stadsmission förespråkar alla människors rätt till nya livschanser och förmåga att ta ansvar. De familjehem som väljer att arbeta med Stockholms Stadsmission kommer att göras delaktiga i synsättet och Stadsmissionens värdegrund. Volontärverksamhet är en stor del inom Stockholms Stadsmission, och familjehemsvården kommer att erbjuda alla placerade en egen fadder. Faddrarna finns främst i Storstockholm. Fadderskapet syftar till att berika både för den placerade, och också för faddern genom att dessa utbyter erfarenheter.

Om personalen
Familjehemsvården består f.n. av två familjehemskonsulenter på heltid varav den ena även är verksamhetschef. I verksamheten ingår även en processledare (30 %), samt en familjehemskonsulent på 30 % som utreder familjehem (fr om 1/5-2017). Samtliga har högskoleutbildning (socionomer och en jurist). De två heltidsanställda konsulenterna har mångårig erfarenhet av att arbeta med konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga vuxna och vuxna. Övriga har gedigen erfarenhet av att arbeta med barn och unga från andra verksamhetsformer.

Vårdavgift
Varierar beroende på om ramavtal finns eller inte, samt utifrån vad som ingår i uppdraget. Pris per dygn är vanligtvis 1450 kr - 1975 kr.

Referenser
Stockholms Stadsmissions Familjehemsvård är nystartad sedan våren 2017 vilket gör att referenser för verksamheten som sådan saknas i nuläget.
Referenser gällande personalens tidigare arbete och erfarenhet finns dock att inhämta.

Övrigt
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation, som återinvesterar sin vinst, och som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, vård, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället och har idag över 50 olika verksamheter. Vår värdegrund värnar om alla människors lika värde och lika rättigheter - oavsett förutsättningar och livssituation. Familjehemsvården ger möjlighet till en alternativ insats och boendeform, helt anpassad utifrån individens egna behov.

Hemsida: www.stadsmissionen.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 802003-1954
Huvudman: Stockholms Stadsmissions Familjehemsvård

Adress: Fleminggatan 113, nb
112 45 Stockholm

Telefon: 08 68 42 3000
E-post:familjehemsvarden@stadsmissionen.se

Kontaktperson
Namn: Lena Karlsson
Befattning: Verksamhetschef
Telefon: 08 68 42 3325
E-post: lena.karlsson@stadsmissionen.se

Kontaktperson 2
Namn: Lisa Fridén
Befattning: Verksamhetsledare
Telefon: 08 68 42 3326
E-post: lisa.friden@stadsmissionen.se


 

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.

Målgrupp
Flickor och pojkar upp till 21 år
Barn och ungdomar med miljöproblematik
Barn och ungdomar med eget beteende problematik
Ej barn och ungdomar med pågående missbruk
Hedersvåld ärenden
Ensamkommande barn
PTSD

Upptagningsområde
Hela Sverige
Ramavtal finns med Skåne-Kronoberg-Halland

Beskrivning av vår verksamhet
Vi är den självklara samarbetspartnern för myndigheter. Med bred och djup kompetens hjälper vi människor till ett bättre liv. Vi erbjuder förstärkt familjehemsvård, socionombemanning, öppenvård, handledning och utbildning.

Familjehemsvård

Barn som placeras i samhällsvård har behov av trygga och stabila vuxna och relationer som varar över tid.

Våra familjehem ska ha det känslomässiga överskottet som krävs för att ge ett placerat barn trygghet, stabilitet och möjlighet att utveckla goda levnadsvanor.

Att arbeta i team ser vi som en självklarhet för alla parter och vill verka för goda relationer med socialtjänsten och barnets biologiska familj. Vi ingår i det delade föräldraskapet.

Vi på Familjehem-Bemanning Kristianstad AB står för handledning till familjehem och tillgänglighet dygnet runt. Vi tillämpar närhetsprincipen och har nära till våra uppdragsgivare samt familjehem.

Vi journalför viktiga händelser kring barnet och erbjuder möjlighet till sammanställningar utifrån BBIC inför uppföljningsmöten.

Våra familjehem har kulturkompetens samt erfarenhet från människovårdande yrken.

Samtliga familjehem är utbildade i Socialstyrelsens grundutbildning Ett hem att växa i. Vi fortbildar våra familjehem i anknytningsteori, lågaffektivt bemötande samt positivt föräldraskap.

Samtliga familjehem är utredda enligt Nya Kälvestén. Materialet tolkas och utredaren handleds av leg psykolog.

Samtliga familjehem deltar i grupphandledning samt enskild handledning.

Vi erbjuder utredningsplaceringar och genomför BBIC utredningar jämlikt Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap §1 under utredningstiden på uppdrag/delegation av den placerande nämnden.

Bemanning

Vi har gedigen erfarenhet av arbete med myndighetsutövning som socialsekreterare och arbetsledare på Individ- och Familjeomsorgen.

Vi har BBIC utbildning som utbildare och har arbetat med modellen sedan implementeringstidens begynnelse med projektkommunerna i Sverige.

Vi bemannar som socialsekreterare på barn- och ungdom och har erfarenhet att företräda nämnden vid LVU förhandlingar i Förvaltningsrätten.

Vi bemannar som familjerättssekreterare.

Vi har kompetens inom FFT-funktionell familjeterapi, lösningsfokus och arbetar utifrån ett salutogent perspektiv hos individen.

Vi går in som mentorer till nyanställda socialsekreterare och arbetsledare. Vi vet hur livet kan se ut på Socialbyrån och vilka processer som de anställda måste hantera.

ÖppenvårdVi erbjuder tilläggstjänster i form av stöd vid umgänge med det biologiska nätverket samt observationsuppdrag där vi dokumenterar samspel mellan det placerade barnet och föräldrar.

Vi erbjuder öppenvårdstjänster i form av riskbedömningsutredningar som komplement till barnavårdsutredningar.

Riskbedömningar som vi använder är utvecklade vid Linköpingsuniversitetet.

Vi utför evidensbaserade, strukturerade riskbedömningar i enskilda ärenden vid partnervåld, stalkning samt vid hedersrelaterad problematik. Bedömningsverktygen används frekvent av polis, kriminalvård, rättspsykiatri samt inom ett ökande antal sociala myndigheter. Vi har formell behörighet att använda instrumenten.

SARA:SV-Bedömning av risker för partnervåld

Partnervåld är som regel repetitivt och gränsöverskridande till sin natur. Efter att vi utfört en strukturerad bedömning av riskerna i ert enskilda ärende kan ni besluta om insatser och skydd.

SAM-Bedömning av risker vid stalkning

Allt fler människor och organisationer utsätts för systematisk förföljelse av olika slag. Bedömningen ger en bild av vilka risker som är förknippade med ert unika ärende.

PATRIARK-Bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Problemen med hedersrelaterat våld och förtryck växer snabbt. Problemområdet är invecklat och känsligt och offren är ofta unga människor. Genom att låta oss göra en evidensbaserad riskbedömning i era enskilda ärenden förbättrar ni beslutsunderlaget.

Handledning
Vi arbetar med processhandledning i grupp och enskilt.

Vi erbjuder handledning till familjehem samt personalgrupper på socialtjänsten.

Vår grund vilar i systemteorin, det salutogena förhållningssättet, anknytnings- och mentaliseringsteorin.

Ramen för handledning sätts i överenskommelse med uppdragsgivaren.

Vi arbetar utifrån handledarföreningens etiska kod och ingår handledningsöverenskommelser med den handledda.

Vi har kunskap iBBIC samt myndighetsutövningen som socialsekreterare vilket ger oss en större förståelse för den handleddes samlade arbetssituation.

Om personalen
Socionom
FFT terapeut, familjeterapeut
Diplomerad Coach
Utbildad handledare i psykosocialt arbete
PTSD samt anknytning utbildning
Mindfulness utbildning

Vårdavgift
Beror på det enskilda uppdraget samt barnets vårdbehov

Referenser
Finns av flertal kommuner, lämnas på begäran

Hemsida: www.familjehem-bemanning.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 559013-6148
Huvudman: Familjehem-bemanning Kristianstad AB

Adress: Villagatan 32d i Åhus
296 38 Box 42, 289 21 Knislinge

Telefon: 070 667 59 94
E-post:tanja@familjehem-bemanning.se

Kontaktperson
Namn: Tanja Vebster
Befattning: placeringsansvarig
Telefon: 070 667 59 94
E-post: tanja@familjehem-bemanning.se

Kontaktperson 2
Namn: Maria Kogler
Befattning: familjevårdskonsulent
Telefon: 070 667 59 94
E-post: info@familjehem-bemanning.se


 
2017-06-13 Nummer 93

Typ av verksamhet
Icke tillståndspliktig verksamhet.

Målgrupp
Vi tar emot barn och ungdomar 0-21 år, både jour- och stadigvarande placeringar.
SoL, LVU, LSS
Förälder barn placeringar

Upptagningsområde
Våra familjehem finns i Göteborg med omnejd, vi tar emot förfrågningar från hela landet.

Beskrivning av vår verksamhet
Familjehemsvården tar emot barn/ungdomar 0-21 år både för en längre tids placering och akuta/jourplaceringar för en kortare tid. Våra familjehem finns i Göteborg med omnejd. Vi erbjuder bl.a förstärkta familjehem där det finns en vuxen hemma på heltid. Våra familjehem är utredda enligt socialstyrelsens rekommendationer och vi djupintervjuar dem enligt Nya Kälvesten och en extern person analyserar intervjuerna. Vi grundutbildar alla våra familjehem i ”ett hem att växa i”.
Konsulenterna jobbar tätt ihop med sina familjehem och handleder dem utifrån behov men minst var fjortonde dag. Vi har även jour dygnet runt för våra familjehem.

Om personalen
Våra konsulenter är högskoleutbildade, socionomer med lång erfarenhet av socialt arbete och familjehemsvård.

Hemsida: www.alpklyftan.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556511-6372
Huvudman: Alpklyftan AB

Adress: Varholmsgatan 2e
402 31 Göteborg

Telefon: 031-788 01 13
E-post:familjehem@alpklyftan.se

Kontaktperson
Namn: Helén Frisell
Befattning: Enhetschef
Telefon: 0735 190335
E-post: helen.frisell@alpklyftan.se


 
2017-04-28 Nummer 79

Typ av verksamhet
Tillståndspliktig verksamhet.

Målgrupp
Barn och unga som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma och som behöver en familj till eller ett bredvid boende!

Förälder med barn, ensamkommande barn och ungdomar.

Enligt: Sol, LVU, LVM och LSS.

Upptagningsområde
Hela landet. Företrädesvis Småland, Blekinge och Norra Skåne!

Beskrivning av vår verksamhet
Team Familjehem Småland arbetar med att rekrytera, utreda, utbilda, stödja och handleda familjehem och jourhem. Vid placering av barn och ungdomar arbetar vi med utgångspunkt från BBIC:s olika behovsområden.

Vi har ett nära samarbete tillsammans med familjehemmet och uppdragsgivaren för att följa den unges utveckling under placeringstiden.
Vi är mycket noggranna i våra utredningar av familjehem då vårt syfte är att erbjuda familjehemsvård av hög kvalitet.

Team Familjehem Småland erbjuder också tilläggstjänster för de placerade, såsom samtalskontakt för den placerade, vara behjälplig vid umgängen, familjesamtal och observationsuppdrag.

Om personalen
Vi som är Team Familjehem Småland är utbildade socionomer, socialpedagog och ekonomiadminstratör. Vi har lång erfarenhet av psykosocialt arbete med barn/ungdomar och vuxna. Vi är ambitiösa, engagerade och har sammanlagt över 40 års erfarenhet av socialt arbete.

Vi har även erfarenheter av arbete med konflikthantering, värdegrund och BBIC. Dessutom har vi gått grundutbildning i (MI), motiverande samtal och behörighet att utbilda i BBIC. Vidare har vi många års erfarenhet av ledarskap och familjebehandling.

Vårdavgift
Dygnskostnaden baseras på uppdragets omfattning och insatser.

Referenser
Lämnas gärna på begäran.

Övrigt
Vi har samtalsterapeut med steg 1 kopplat till oss på konsultbasis.

Hon har arbetat med ungdomar i snart 20 år inom socialtjänst, landsting och privat regi. Hennes arbetsområde är ungdomar med beteendeproblem såsom utåtagerande beteende, självskadebeteende, isolering missbruk med mera.

Hemsida: www.familjehemsmaland.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 559039-3152
Huvudman: Daisy Lindström

Adress: Team Familjehem Småland AB
39121 Box 125 Kalmar

Telefon: 0700-910 480
E-post:daisy@familjehemsmaland.se


 

Typ av verksamhet
Icke tillståndspliktig verksamhet.

Målgrupp
Aleris Nåjdens kraftigt förstärkta familjehemsvård finns till som ett stabilt alternativ till traditionella familjehem och öppen/slutenvård. Vår verksamhet riktar sig till placeringar avseende barn och ungdomar med komplex psykosocial problematik. Vi erbjuder även platser till vuxna och förälder/barn samt har god vana avseende ensamkommande unga och skyddsplaceringar.

Upptagningsområde
Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Stockholm, Södermanland, Västra Götaland, Halland och Skåne.

Beskrivning av vår verksamhet
- Professionell handledning i familjehemmet varje vecka av våra erfarna familjehemskonsulenter.
- Jour 24 timmar om dygnet.
- En förälder hemma på heltid.
- Tillgång till psykiatriker.
- Terapi för den placerade ingår i vårdavgiften.
- Samordning av klientens professionella och biologiska nätverk.
- Särskilt metod för konflikthantering, vilket ger färre sammanbrott.
- Avlastning för familjehemmen vid behov.

Om personalen
Samtliga familjehemskonsulenter är examinerade socionomer eller motsvarande och har handledarutbildning. Flera har Steg 1-utbildning samt utbildning att utreda familjehem via Nya Kälvesten. Konsulenterna har utbildning i metoden Jagstrukturerande förhållningssätt, vilket är den metod som används vid handledning av familjehemmen.

Vårdavgift
2 000:- - 3 100:- beroende på placeringstyp och ramavtal.

Hemsida: www.aleris.se/najden

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556427-0519
Huvudman: Nåjden Behandlingskonsult AB

Adress: Storgatan11
852 30 Sundsvall

Telefon: 060-170424
E-post:info.najden@aleris.se

Kontaktperson
Namn: Susanna Axelstén
Befattning: Regionschef Nord
Telefon: 070-247 60 27
E-post: susanna.axelsten@aleris.se

Kontaktperson 2
Namn: Nils Öström
Befattning: Regionschef Syd
Telefon: 070-520 17 32
E-post: nils.ostrom@aleris.se


 
2017-01-11 Nummer 82

Typ av verksamhet
Icke tillståndspliktig verksamhet.
Konsulentstödd familjehemsvård

Målgrupp
Barn och unga mellan 0-20 år med varierad problematik och i behov av familjehemsplacering.

Upptagningsområde
Västra Götaland och Halland.

Beskrivning av vår verksamhet
Omtanke Familjevård arbetar med konsulentstödd familjehemsvård i Västra Götaland. Vi erbjuder genomgående hög kvalitet på såväl våra familjehem som vår verksamhet i övrigt. Med ett stort engagemang finns vi med som en naturlig del genom hela placeringstiden. Vår roll är att fungera som stöd för familjehemmet och den placerade samt erbjuda service till socialtjänsten. Vårt fokus är alltid barnets bästa, genom engagerade familjehem tror vi att vi kan skapa trygghet som generar utveckling för många barn och ungdomar. Omtanke Familjevård erbjuder även kontaktfamiljer samt kontaktpersoner. Vi arbetar med genomgående hög kvalitet med fokus på omtanke för individ, familj och miljö.

Våra konsulenter är socionomer med lång erfarenhet. Med ett flexibelt förhållningssätt vill vi erbjuda den placerade alla förutsättningar för att bygga upp en stabil tillvaro och trygghet i familjehemmet. Vi erbjuder engagerade familjehem, regelbunden handledning och relevant utbildning till våra familjehemsföräldrar samt externa tjänster och kan på så sätt säkra kvaliteten i vårt arbete. Hos Omtanke Familjevård står individens bästa och utveckling i fokus. Vi arbetar med hjärtat och erbjuder dig att vara med.

Om personalen
Våra konsulenter på Omtanke familjevård är socionomer med lång erfarenhet.

Hemsida: www.omtankefamiljevard.se

Kontaktinformation

Huvudman: Petra Lax

Adress: Stockholmsgatan 30B
41669 Göteborg

Telefon: 0721-662206
E-post:info@omtankefamiljevard.se

Kontaktperson
Namn: Petra Lax
Befattning: Verksamhetschef
Telefon: 0721-662206
E-post: info@omtankefamiljevard.se

Kontaktperson 2
Namn: Malin Karlsson
Befattning: Familjehemskonsulent
Telefon: 0721-662236
E-post: malin@omtankefamiljevard.se


 
2017-01-10 Nummer 81
Skyddsvärnets familjevård

Typ av verksamhet
Icke tillståndspliktig verksamhet.
Förstärkt familjehemsvård

Målgrupp
Målgruppen är barn/unga och vuxna från 13 år och uppåt, med undantag för ensamkommande barn som kan placeras genom SKV:s försorg från 7 år och uppåt, med:

Olika neuropsykiatriska funktionshinder
Beroende/missbruk med/utan samsjuklighet
Kriminalitetsproblematik
Unga vuxna med kriminell livsstil
Social problematik
Psykosocial problematik
Omsorgsbrist (bristande föräldraförmåga)
Skyddsbehov
Ensamkommande flyktingbarn
Förälder-barn
Syskon
Hedersproblematik

Upptagningsområde
Hela Sverige

Beskrivning av vår verksamhet
Skyddsvärnet startade familjehemsverksamhet under 1980-talet med inriktning på psykosocialt stöd för personer från kriminalvård och socialtjänst. Idag har Familjevården avtal med ett flertal kommuner i Sverige samt med Kriminalvården.

Vi tar emot förfrågningar från hela Sverige och utifrån den information som framkommer kring klientens behov och önskemål, gör vi en matchning med lämpligt
familjehem.

Vi är en verksamhet som är öppen för alla som kommer i kontakt med oss – oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det betyder bland annat att vi bemöter alla människor lika. Vi tolererar inte kränkande, hotfulla eller diskriminerande uttalanden och handlingar.

Utifrån behov kan placeringen kombineras med olika typer av insatser från Skyddsvärnets andra enheter.

Om personalen
Hos Skyddsvärnet Familjevård arbetar 3 kvalificerade familjehemskonsulenter med erfarenhet och utbildning inom socialt arbete (socionom, beteendevetare). Enheten består av familjehemskonsulenter, föreståndare och enhetschef.

Våra medarbetare har olika bakgrund och inriktning, vilket ger oss en bred kunskap och mångfald i vårt arbete och våra möjligheter att möte klientens och uppdragsgivarens behov. Våra familjehemskonsulenter talar svenska, engelska, norska, spanska och persiska. Vi använder oss av auktoriserad tolkar vid våra uppföljningsmöten

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 802003-0832
Huvudman: Skyddsvärnet

Adress: Hornsgatan 123 nb
117 28 Stockholm

Telefon: 087291730
E-post:christine.dahl.elfver@skyddsvarnet.se

Kontaktperson
Namn: Christine Dahl Elfver
Befattning: Familjehemskonsulent
Telefon: 070- 091 1782
E-post: christine.dahl.elfver@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 2
Namn: Ellen Wikström
Befattning: Familjehemskonsulent
Telefon: 070-461 7872
E-post: ellen.wikstrom@skyddsvarnet.se


 
2016-08-31 Nummer 74

Typ av verksamhet
Icke tillståndspliktig verksamhet.
Stöd och handledning ges till familjehemmet.

Målgrupp
Vi har färdigutredda jour- och familjehem som är redo att ta emot barn och ungdomar.

Upptagningsområde
Vi har ramaavtal med flera kommuner främst i Östergötlands län.
Vi har jour- och familjehem i hela landet.

Beskrivning av vår verksamhet
Barn kan av olika anledningar behöva bo i ett familjehem under en kortare eller längre period. Det kan bero på problem i hemmet eller att de kommit hit som ensamkommande flyktingbarn.

En familj kan se ut på många olika sätt, det huvudsakliga är att du har ett stort hjärta, tålamod, utrymme, tid och engagemang och kan bjuda in någon i ett varmt och tryggt hem. Vi erbjuder föräldrautbildning och kontinuerlig handledning till våra jourhemsfamiljer.

Om personalen
Jourhemskonsulent
Socionomexamen samt familjeterapiutbildning.
Lång erfarenhet av familjehemsarbete inom socialtjänsten.

Hemsida: sverigessocionomkonsulter.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556987-1428
Huvudman: Sveriges Socionomkonsulter AB

Adress: Maria Prästgårdsgata 27
11852 Stockholm

Telefon: 073 514 7295
E-post:jourhem@sverigessocionomkonsulter.se

Kontaktperson
Namn: Ingrid Lindskog
Befattning: Jourhemskonsulent
Telefon: 073 514 7295
E-post: jourhem@sverigessocionomkonsulter.se

Kontaktperson 2
Namn: Chris Magele Bremark
Befattning: Ägare/VD
Telefon: 073 517 7451
E-post: jourhem@sverigessocionomkonsulter.se


 
2013-10-22 Nummer 27

Typ av verksamhet
Icke tillståndspliktig verksamhet.
Vi erbjuder därför kraftigt förstärkt familjehemsvård där en av föräldrarna i familjen är anställd

Målgrupp
Tjust Behandlingsfamiljers målgrupp är barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar i ursprungsfamiljen och som enligt SoL eller LVU bedöms att, på grund av föräldrarnas svårigheter eller barnens symtom, behöva komma till ett nytt hem i en ny miljö.

I våra familjehem kan vi också ta emot föräldrar som tillsammans med sina barn vill och behöver bli hjälpta med att skapa och utveckla en trygg anknytning.

Vi erbjuder ett kraftigt förstärkt stöd till våra familjehem samt vård och behandling till familjehemsplacerade barn och ungdomar i kommunens egna familjehem.
Problematiken hos barnet eller föräldrarna kan vara allt från neuropsykiatriska tillstånd, psykisk ohälsa, skolproblem, fysiskt våld, missbruk, övergrepp eller allvarliga relationella svårigheter. Våra barn/ungdomar bedöms vara i behov av ett nytt nätverk där ursprungsfamiljen - i den utsträckning den förmår och det bedöms gynnsamt för barnet - ska ingå som en bärande del.

Upptagningsområde
Hela Sverige. Våra kontor finns idag i Västervik, Vimmerby och Jönköping. Våra familjer bor i närområderna med max en timmes bilresa till det kontor de tillhör.

Beskrivning av vår verksamhet
Tjust Behandlingsfamiljer har utarbetat en behandlingsmodell för att hjälpa, utveckla och behandla barn och ungdomar som har tidiga omsorgsbrister. Flertalet har stora känslomässiga behov och grava anknytningssvårigheter, vilket ofta förorsakat svårigheter med mentaliseringsförmågan, det vill säga att se sig själv utifrån och andra inifrån. Enligt våra kvalitetsuppföljningar faller vår behandlingsmodell även väl ut på de barn som har tidiga omsorgsbrister kombinerat med någon form av funktionsnedsättning.

Processen i fokus
Grundtanken är att vi till stor del formas genom möten med människor i vår omgivning och möjligheten till förändring ligger i dessa nya relationer/möten. Vi erbjuder därför kraftigt förstärkt familjehemsvård där en av föräldrarna i familjen är anställd på heltid. Utgångspunkten för vårt behandlingsarbete är ICDP/vägledande samspel och mentaliseringsbaserad terapi vars behandlingsfokus ligger i själva processen.

En trygg bas
Behandlingsfamiljen är tänkt att bli barnets trygga bas som står för kontinuitet och trygghet i vardagen, där den unge kan bygga upp stabila och nära relationer genom den omsorg behandlingsfamiljen erbjuder. Vår utgångspunkt är att ta tillvara det naturliga i en familj och den spontana läkningen som en fungerande familj kan erbjuda, för att hjälpa våra barn/ungdomar att frigöra sina egna resurser, förstå sitt eget beteende och sina känslor samtidigt som en positiv självkänsla utvecklas, och så småningom känna tillhörighet och delaktighet i familjen och samhället.

Det förstärkta stödet
Vårt stödteam ser till att avlasta behandlingsfamiljen genom att ta på sig ansvaret för alla kringkontakter, till exempel med uppdragsgivaren, skolan, det biologiska nätverket m m. Stödteamet har också en viktig funktion då det gäller att uppmärksamma samarbetssvårigheter mellan olika instanser och se till att dessa så snart som möjligt lyfts fram aktivt för att med systemiska och mentaliserande tekniker förbättra samarbetet.

Alla medarbetare är också ansvariga för att stödja sina kollegor så att vi tillsammans skall kunna hålla kvar vår mentaliserande/reflekterande förmåga även i mycket stressande situationer. Tjust Behandlingsfamiljer erbjuder därför jour dygnet runt.

Handledning och utbildning är viktiga delar i arbetet
Behandlingsfamiljen får tillgång till handledning i olika former, en gång varannan vecka, av behandlingssamordnare och legitimerad psykolog. Genom handledningen får behandlingsföräldern möjlighet att skapa sig fortsatt nyfikenhet, kommunicera tankar och känslor och därigenom bibehålla sin mentaliseringsförmåga.

Behandlingssamordnare och behandlingsfamilj har, utöver handledning och utbildning, kontakt minst en gång per vecka.

Förutom kontinuerlig handledning får all personal även utbildning i form av både interna och externa föreläsningar kring anknytningsteori, utvecklingspsykologi, affektteori, psykoterapi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, mentaliseringsteori mm.

Stabil struktur ger goda resultat
Eftersom behandlingsmodellen står på flera ben anser vi att vi har större förutsättningar att hjälpa den unge att utveckla en tryggare anknytning, ökad mentaliseringsförmåga och affektmedvetenhet. Detta skapar en mer positiv självbild och en större kapacitet att relatera till andra, något som är viktiga egenskaper när man skall försöka leva upp till samhällets förväntningar.

Om personalen
Vi på Tjust Behandlingsfamiljer har som ambition att vår personal ska fortsätta utbildas och utvecklas i sitt arbete hos oss, då vi ser utbildning som en direkt förutsättning för att klara av att arbeta med barn där flertalet har stora känslomässiga behov och anknytningsproblematik.

Vägledande samspel
All personal får därför utbildning i vägledande samspel för att stärka kontakten och förståelsen mellan oss och de placerade barnen/ungdomarna. Ofta väcks starka känslor i relationen, både hos de placerade barnen och ungdomarna och hos våra behandlingsföräldrar. Utbildningen i vägledande samspel är ett sätt för våra behandlingsföräldrar och även för resursteamet att få stöd i denna situation.

Mentaliseringsbaserad psykoterapi
Tjust Behandlingsfamiljer har också som ambition att all personal i resursteamen ska få utbildning i MBT (Mentaliseringsbaserad psykoterapi). Mentaliseringsteorin utgår från att vi genom att utveckla vår mentaliserande förmåga kan förbättra våra relationer och vår psykiska hälsa. Mentaliseringsförmågan hänger samman med anknytning; barnet behöver trygga relationer till anknytningspersoner som kan spegla barnets känslor så att barnet lär sig vad det känner, att det har ett inre, att det har en vilja och kan åstadkomma saker.

Utifrån våra erfarenheter av de barn och ungdomar vi arbetar med, flertalet med en grav anknytningsproblematik och många traumatiserade, ser vi det som angeläget att arbeta för att utveckla deras förmåga till mentalisering då det är ett sätt att förbättra sin relationsförmåga och över huvud taget klara sig vidare i livet.

Välutbildad personal med specialistkompetens
Personalen på våra enheter är välutbildad, med högskolekompetens, och vi har hög psykologtäthet. Vi eftersträvar kvalitet i vår verksamhet och våra behandlingssamordnare har socionomutbildning, psykodynamisk inriktning och steg 1 utbildning i KBT. Flera är utbildade handledare, bland annat i vägledande samspel.

Här finns även kompetens inom nätverksutbildning, barnmisshandel, sexuella övergrepp och familjerådslag liksom kring behandling och utredning av neuropsykiatriska funktionshinder.

För mer detaljerad information kring vilken utbildning var och en av oss har - gå in under fliken personal.

Hemsida: www.tjustbehandlingsfamiljer.se

Kontaktinformation

Organisationsnummer: 556657-9438
Huvudman: Tjust Behandlingsfamiljer AB

Adress: Ängalundsgatan 1B
59335 Västervik

Telefon: 0490-34346
E-post:fredrik@tjustbehandlingsfamiljer.se

Kontaktperson
Namn: Fredrik Lindwall
Befattning: VD/ Föreståndare
Telefon: 0490-34336
E-post: fredrik@tjustbehandlingsfamiljer.se

Kontaktperson 2
Namn: Karin Zöögling
Befattning: Platschef
Telefon: 036-8602021
E-post: karin@tjustbehandlingsfamiljer.se


 
© 2010-2018 Familjehemsbanken AB | Samtliga priser är exkl. moms | Innehavare av F-skatt | Webbplatskarta
Vekhyttan Ålunda 3209, 716 93 Fjugesta | Tel: 0585-200 57 | E-post: kontakt@familjehemsbanken.se