Familjehemsbanken_logga Start

Handledning och samtalsstöd

Här finns verksamheter som ger stöd och handledning till enskilda personer, familjer, personalgrupper etc. Det kan vara som handledare, coach, terapeut, kurator mfl.

Önskar ni också finnas med här?

2017-06-05 Nummer 60

Målgrupp
Familjehem, personal socialtjänst samt skola, arbetsledare

Verksamhetsområde
Vi arbetar i hela Sverige.

Beskrivning av verksamheten
Behöver ni en utbildad och erfaren handledare med fokus på ett tryggt och utvecklande handledningsklimat så att reflekterande process möjliggörs, ja då har ni hittat rätt.

Vi är högskoleutbildade handledare som är medlemmar i svensk handledarförening. Vi har gedigen erfarenhet som handläggare på socialtjänsten, är socionomer, familjeterapeuter samt Steg 1 terapeuter.

Vi arbetar med att den handledda ska kunna värdera, granska och förhålla sig till sin yrkesroll samtidigt som vi stödjer goda attityder, värderingar och förhållningssätt i den handledda situationen.
Vår teoretisk grund vilar i systemteorin, anknytningsteorin samt teorin om mentalisering.

Vi har egen superhandledning med bolagets psykolog en gång var tredje vecka.

Kompetens/utbildning
Socionom, fil kand socialt arbete
FFT familjeterapeut
Steg 1
Handledarutbildning i psykosocialt arbete
Utbildare BBIC grundutbildning
Utbildare Ett hem att växa i
Utbildare i SAM, SARA, PATRIARK riskbedömningsmanualer
MI
Lösningsfokus
Diplomerad coach
Mindfulness

Erfarenheter
Vi har erfarenhet av handledning enskilt samt i grupp. Vi har stor erfarenhet av familjehemsvård.

Önskar uppdrag inom
Socialtjänst
Familjehemsvård
Skola
Arbetsledning

Övrigt
Vi tillhandahåller lokaler i Skåne, Kristianstad om önskan om lokal för handledning finns, avser grupp samt enskild handledning.

Hemsida www.familjehem-bemanning.se

Kontaktinformation

Namn: Tanja Vebster
Adress: Box 42
289 21 Knislinge
Telefon: 070 667 59 94
E-post: tanja@familjehem-bemanning.se

Målgrupp
Familjehem, kontaktpersoner och personal på HVB och stödboende

Verksamhetsområde
Jag är verksam i Mellansverige

Beskrivning av verksamheten
Professionell handledning, kris och stöd samtal.
Utbildningar för familjehem.

Kompetens/utbildning
Den formella kompetensen är pedagogik med inriktning behandling barn och unga, handledarutbildning, KBT - steg 1 och socialrätt inom den sociala barnavården.

Erfarenheter
Under mina yrkesverksamma år har mycket fokus legat på behandlings- och förändringsarbete. Sedan 2010 har jag arbetat med handledning, utbildning och utveckling av familjehemsvård.
Under åren har jag fått erfarenheter genom arbete som familjehemssekreterare, familjebehandlare och verksamhetschef i privat familjehemsverksamhet.

Önskar uppdrag inom
Jag tar konsultuppdrag inom handledning - utbildning - stödsamtal.

Övrigt
Vill du veta mer hoppas jag att du ringer för en förutsättningslöst samtal.

Hemsida www.muinin.se

Kontaktinformation

Namn: Maria Magnusson
Adress: Norra Källgatan 22-24
722 11 Västerås
Telefon: 070-5803171
E-post: maria@muinin.se

Innehavare av F-skatt
2016-11-21 Nummer 56

Målgrupp
Familjhem, socialtjänster, privata familjehemsaktörer,
HVB-hem och stödboende.

Verksamhetsområde
Vi är verksamma i hela landet.

Beskrivning av verksamheten
Arbetar i huvudsak med handledning, utbildning och rådgivning.

Handledning
- till familjehem och personal inom familjehemsvården samt övrig personal inom området. Handledningsuppdragen utförs både individuellt och i grupp.

Utbildning
- till familjehem och till ensamkommande ungdomar boende på HVB-hem.

Kompetens/utbildning
Samhällsvetare med påbyggnads utbildning i socialt arbete, migration och mångfald samt kulturkunskap.
Även utbildningar inom socialrätt, våld i nära relation, socialtjänstens ansvar gentemot de ensamkommande barnen och islamologi.
Har även utbildning inom att utbilda och informera.

Erfarenheter
Med över 10 års engagemang och erfarenhet av att arbeta med utsatta människor, framförallt människor med annan kultur än den svenska har vi en mycket värdefull kunskap om olika kulturer och hur viktigt det är att förstå de människor vi arbetar med.

Med erfarenheter både av att ha levt och bott själv i en hederskontext då jag varit gäst hos familjer i Nordafrika tillsammans med den erfarenhet jag haft som familjehem för barn med annan kulturbakgrund kan jag stärka upp med viktig och ibland avgörande kunskap för familjer. Ibland kan stödet från oss vara avgörande om familjehemmet skall orka eller ej.
Målet är en varaktig placering där barnets behov tillgodose tillsammans med regler.

Det kan vara svåra uppdrag och då behöver familjehemmen få uttrycka sin oro och oförståelse för att orka med. Om Familjhem förstår vilka strukturer som andra kulturer har blir det lättare att orka stå kvar.

Våra spetskunskaper är heder, skuld och skam, våld i nära relation, kultur och religion inom islam och de arabiska kulturerna.

Vi har även erfarenheter av våld i nära relation och har startat en kvinnojour så kunskapen om barn utsatta för våld är stor. Hedersrelaterat våld och förtryck har vi hanterat mycket genom åren.
Vi driver även en ideell förening med mål att minska och synliggöra våld i nära relation i förorten Angered.

Önskar uppdrag inom
Handledning, utbildning, samtalsstöd både i grupp och enskilt, föredrag och föreläsare.

Övrigt
Håller på att skriva en bok om Heders olika ansikte och hur vi kan förstå den utifrån en familjs perspektiv.
Vad är föränderligt med hedersbegreppet, när man kommer till ett nytta land och vad är ej föränderligt.
Det är frågor jag söker svar på.

Hemsida www.annasfamiljehemsvard.se

Kontaktinformation

Namn: Anna Gharieb
Adress: Bolerovägen 17
424 54 Angered
Telefon: 0709-101994
E-post: info@annasfamiljehemsvard.se

Innehavare av F-skatt
2015-07-27 Nummer 13

Målgrupp
Familjehem samt yrkesverksamma inom bl.a. socialtjänst, skola och BUP

Verksamhetsområde
Mellersta Sverige

Beskrivning av verksamheten
Individuell- och grupphandledning, samtalsstöd, rådgivning och konsultstöd

Kompetens/utbildning
Socionom

Erfarenheter
Med över 20 års engagemang och erfarenhet, däribland som socialsekreterare, skolkurator och arbetsledare inom offentlig sektor, samt med en lång erfarenhet av elitidrott, verkar jag idag för att kvalitetssäkra och effektivisera vuxenvärldens insatser för barn och ungdomar i utsatta livssituationer. Jag har under de senaste tjugo åren även haft föreläsaruppdrag inom såväl offentlig, privat som ideell sektor, där ämnen varierat från ledarskap och självkänsla till arbete med utsatta barn och ungdomar och att förebygga utsatthet och utanförskap i samhället. Jag har även skrivit en bok i ämnet, "Att förebygga livslångt utanförskap - en handbok för vuxenvärlden runt utsatta barn och ungdomar" (2012).

Önskar uppdrag inom
Handledning, utbildning, samtalsstöd, processledning

Övrigt
Har du frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig.

Hemsida www.familjelanken.se

Kontaktinformation

Namn: Lasse Mattila, Familjelänken AB
Adress: Box 797
451 26 Uddevalla
Telefon: 0708-22 79 95
E-post: info@familjelanken.se

© 2010-2017 Familjehemsbanken AB | Samtliga priser är exkl. moms | Innehavare av F-skatt | Webbplatskarta
Vekhyttan Ålunda 3209, 716 93 Fjugesta | Tel: 0585-200 57 | E-post: kontakt@familjehemsbanken.se