Familjehemsbanken_logga Start

Handledning och samtalsstöd

Här finns verksamheter som ger stöd och handledning till enskilda personer, familjer, personalgrupper etc. Det kan vara som handledare, coach, terapeut, kurator mfl.

Önskar ni också finnas med här?

2018-01-15 Nummer 13

Målgrupp
Familjehem samt yrkesverksamma inom bl.a. socialtjänst, skola och BUP.

Verksamhetsområde
Mellersta Sverige.

Beskrivning av verksamheten
Individuell- och grupphandledning.

Kompetens/utbildning
Socionom samt utbildad handledare inom psykosocialt arbete.
Medlem i Svensk Handledarförening i Psykosocialt Arbete.

Erfarenheter
Socionom med drygt 20 års erfarenhet av arbetet med barn och unga i utsatta livssituationer, bl.a. inom socialtjänsten och som skolkurator. Flerårig erfarenhet som handledare för såväl familjehem som personal inom bl.a. socialtjänst och skola. Utbildad handledare inom psykosocialt arbete samt medlem i "Sveriges Handledarförening i Psykosocialt Arbete".

Önskar uppdrag inom
Handledning: individ-, grupphandledning.

Övrigt
Handledningen (individ, grupp) har en psykodynamisk och systemteoretisk utgångspunkt och omfattar både ärende-, process- och metodhandledning.

Har du frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig.

Hemsida www.familjelanken.se

Kontaktinformation

Namn: Lasse Mattila, Familjelänken AB
Adress: Box 797
451 26 Uddevalla
Telefon: 0708-22 79 95
E-post: lasse@familjelanken.se

2017-06-05 Nummer 60

Målgrupp
Familjehem, personal socialtjänst samt skola, arbetsledare

Verksamhetsområde
Vi arbetar i hela Sverige.

Beskrivning av verksamheten
Behöver ni en utbildad och erfaren handledare med fokus på ett tryggt och utvecklande handledningsklimat så att reflekterande process möjliggörs, ja då har ni hittat rätt.

Vi är högskoleutbildade handledare som är medlemmar i svensk handledarförening. Vi har gedigen erfarenhet som handläggare på socialtjänsten, är socionomer, familjeterapeuter samt Steg 1 terapeuter.

Vi arbetar med att den handledda ska kunna värdera, granska och förhålla sig till sin yrkesroll samtidigt som vi stödjer goda attityder, värderingar och förhållningssätt i den handledda situationen.
Vår teoretisk grund vilar i systemteorin, anknytningsteorin samt teorin om mentalisering.

Vi har egen superhandledning med bolagets psykolog en gång var tredje vecka.

Kompetens/utbildning
Socionom, fil kand socialt arbete
FFT familjeterapeut
Steg 1
Handledarutbildning i psykosocialt arbete
Utbildare BBIC grundutbildning
Utbildare Ett hem att växa i
Utbildare i SAM, SARA, PATRIARK riskbedömningsmanualer
MI
Lösningsfokus
Diplomerad coach
Mindfulness

Erfarenheter
Vi har erfarenhet av handledning enskilt samt i grupp. Vi har stor erfarenhet av familjehemsvård.

Önskar uppdrag inom
Socialtjänst
Familjehemsvård
Skola
Arbetsledning

Övrigt
Vi tillhandahåller lokaler i Skåne, Kristianstad om önskan om lokal för handledning finns, avser grupp samt enskild handledning.

Hemsida www.familjehem-bemanning.se

Kontaktinformation

Namn: Tanja Vebster
Adress: Box 42
289 21 Knislinge
Telefon: 070 667 59 94
E-post: tanja@familjehem-bemanning.se

Målgrupp
Familjehem, kontaktpersoner och personal på HVB och stödboende

Verksamhetsområde
Jag är verksam i Mellansverige

Beskrivning av verksamheten
Professionell handledning, kris och stöd samtal.
Utbildningar för familjehem.

Kompetens/utbildning
Den formella kompetensen är pedagogik med inriktning behandling barn och unga, handledarutbildning, KBT - steg 1 och socialrätt inom den sociala barnavården.

Erfarenheter
Under mina yrkesverksamma år har mycket fokus legat på behandlings- och förändringsarbete. Sedan 2010 har jag arbetat med handledning, utbildning och utveckling av familjehemsvård.
Under åren har jag fått erfarenheter genom arbete som familjehemssekreterare, familjebehandlare och verksamhetschef i privat familjehemsverksamhet.

Önskar uppdrag inom
Jag tar konsultuppdrag inom handledning - utbildning - stödsamtal.

Övrigt
Vill du veta mer hoppas jag att du ringer för en förutsättningslöst samtal.

Hemsida www.muinin.se

Kontaktinformation

Namn: Maria Magnusson
Adress: Norra Källgatan 22-24
722 11 Västerås
Telefon: 070-5803171
E-post: maria@muinin.se

Innehavare av F-skatt
© 2010-2018 Familjehemsbanken AB | Samtliga priser är exkl. moms | Innehavare av F-skatt | Webbplatskarta
Vekhyttan Ålunda 3209, 716 93 Fjugesta | Tel: 0585-200 57 | E-post: kontakt@familjehemsbanken.se